~ Not nəşrləri ~
~ Solo fortepiano ucun musiqi ~

 
 

 

Qara Qarayev
   24 Prelüd   
2-ci prelüdiya
İfa edir: F. Bədəlbəyli
 

 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi