~ Not nəşrləri ~
~ Solo fortepiano ucun musiqi ~

 
 
 

Qara Qarayev
   “24 Prelüdiya”   
7-ci prelüdiya
İfa edir: F. Bədəlbəyli 
   

  ©Copyright by Musigi Dunyasi