~ Not nəşrləri ~
~ Kamera çalğı alətləri musiqisi ~

 

 

 

Trio >>

 

 

Aşıq sayağı
Skripka, violonçel və fortepiano üçün
musiqisi:- Üzeyir Hacıbəyov
 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi