~ Elektron nəşrləri ~

 

 

Elmi-pedaqoji, tənqidi-publisistik və mədəni-maarif şəbəkə “Musiqi Dünyası” jurnalı:
http://www.musigi-dunya.az

Beynəlxalq musiqili tənqidi publisistik, kulturoloji şəbəkə “Harmoniya” jurnalı:
http://harmony.musigi-dunya.az

Elmi-praktik şəbəkə “Intellektual mülkiyyət” jurnalı:
http://intellect.musigi-dunya.az

 

 

 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi