~ Not nəşrləri ~ Ənənəvi musiqi ~

 

 


Xalq musiqisi>>>
 

 

"Brilliant".

İfa edir: A.Bakıxanov ad. xalq çalğı alətləri ansamblı
 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi