~ Not nəşrləri ~ Ənənəvi musiqi ~

 

 


Xalq musiqisi>>>
 

"Qaçaq Nəbi"

İfa edir: Bülbül
 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi