~ Fonoteka ~ Ənənəvi musiqi ~

 

 


Şifahi ənənəli professional musiqi>>>

 

 Azərbaycan
Diskoqrafiyası

 

 

Muğamlar:

İnstrumental muğam "Rast".
İfa edir: B.Mənsurov (tar)

İnstrumental muğam "Şüştər"
İfa edir: B.Mənsurov

İnstrumental muğam "Segah". 
İfa edir: B.Mənsurov (tar)

İnstrumental muğam "Hümayun"
.
İfa edir: B.Mənsurov (tar)

"Mənsuriyyə" ritmik muğamı.
İfa edir:Y.Məmmədov

İnstrumental muğam "Bayatı-Şiraz".
İfa edir:B.Mənsurov (tar)

   

Təsniflər:

"Sarənc təsnifi". İfa edir: Bülbül

"Şur təsnifi". İfa edir: Bülbül

"Şur". İfa edir: R.Şükürov

"Segah təsnifi".İfa edir: Bülbül

"Segah təsnifi".İfa edir: A.Babayev

"Zabul-Segah təsnifi". İfa edir: R.Şükürov

"Çahargah mayə təsnifi".
İfa edir:
R.Muradova

"Bəstə-Nigar təsnifi". İfa edir: X.Şuşinski

"Hasar təsnifi". İfa edir:A.Məmmədov

"Bayıtı-Şiraz təsnifi". İfa edir:A.Əliyev

   

Rənglər:

"Sarənc rəngi". İfa edir:A.Bakıxanov ad. xalq çalğı alətləri ansamblı

"Rast rəngi ". İfa edir: Muğam Teatrının solistləri

"Əraq rəngi ". İfa edir: A.Quliyevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri orkestri

"Şüştər rəngi". İfa edir: A.Bakıxanov ad. xalq çalğı alətləri ansamblı

"Şur rəngi ". İfa edir: Ə.Dadaşov ad. «Xatirə» xalq çalğı alətləri ansamblı

"Segah rəngi". İfa edir: Ə.Dadaşov ad. «Xatirə» xalq çalğı alətləri ansamblı

"Hasar rəngi". İfa edir: Ə.Dadaşov ad. «Xatirə» xalq çalğı alətləri ansamblı

"Çahargah rəngi". İfa edir: A.Bakıxanov ad. xalq çalğı alətləri ansamblı

"Bayatı-İsfahan rəngi". İfa edir: Ə.Dadaşov ad. «Xatirə» xalq çalğı alətləri ansamblı


 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi