~ Ümumi kataloq ~


 Tədris- pedaqoji nəşrləri
Dərs vəsaitləri


Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Qafarova Z. Ü.Hacıbəyovun «Koroğlu» operası. (Dərs vəsaiti). Bakı, «Maarif» 1993 57
Hüseynova Q. Arfa. İfaçılıq məktəbi. (Dərs vəsaiti). Bakı 2000 94
İbrahimova S. Gənc pianoçuya. Fortepiano fakültəsinin tələbələri üçün pedaqoji təcrübə kursu üzrə dərs vəsaiti. (kiçik pyeslər toplusu). Bakı 1994 38
Kərimov K. Opera haqqında söhbət.
(Mədəniyyət universitetlərinin dinləyiciləri üçün)
Bakı, «Azərnəşr» 1966 46
Seyidova S. Qədim Azərbaycan mərasim musiqisi. (Ali və orta musiqi məktəbləri üçün dərs vəsaiti). Bakı 1994 99

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi