~ Ümumi kataloq ~


 Tədris- pedaqoji nəşrləri
Metodik tövsiyələr


Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Axundzadə Y. Dirijorluq.
Bakı
1998
 
Babayev A. Rast dəstgahı və onun xanəndə yaradıcılığında ifasına dair metodik tövsiyyələr.
Bakı
1994
 
Bakıxanova Z. Qiyabi şöbənin fortepiano fakültəsinin tələbəsi üçün harmoniya fənni üzrə metodik göstərişlər və yoxlama tapşırıqrarı.
Bakı
1985
26
Dadaşzadə Z. XX əsr ingilis musiqisi. «Müasir musiqi» seminarı üzrə metodik göstəriş.
Bakı
2000
44
Dadaşzadə Z. Qiyabi şöbənin fortepiano fakültəsinin tələbəsi üçün harmoniya fənni üzrə metodik göstərişlər və yoxlama tapşırıqrarı.
Bakı
1985
26
Ermolayev B. Konservatoriyanın qiyabi şöbəsinə daxil alanlara harmoniya fənni üzrə imtahana hazırlıq üçün metodik tövsiyyələr.
Bakı
1984
30
Dilbazi M. Ümumi fortepiano sinfində tədris prosesinin təşkil olunması.
Bakı
1996
 
Əliyev Z. «Rast» muğamının tarda ifasına dair metodik tövsiyyələr.
Bakı
2001
 
Əliyeva Z. Konservatoriyanın fortepiano fakültəsinin qiyabi şöbəsinin tələbələri üçün tərtib olunmuş müstəqil işləməçi üçün metodik tövsiyyələr.   1983 12
Əliyeva T. Skripka ixtisası üzrə qiyabiçilər üçün metodiki tövsiyyələr.
Bakı
1992
 
Əlixanova-Şərifova V., Efendiyeva İ. «Harmoniya» fənnindən musiqişünaslıq və bəstəkarlıq ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün.
Bakı
2000
38
Qasımova S. Xarici ölkələrin musiqi tarixindən. I h.
Bakı
1972
26
Qasımova S. Xarici ölkələrin musiqi tarixinə aid metodik göstəriş. I h.
Bakı
1985
47
Quliyeva N. Fortepiano dueti. Fortepiano fakültəsinin tələbələri üçün proqram (bakalavr pilləsi).
Bakı
2002
 
Həbibov Y. Xorşünaslıq.
Bakı
1998
 
Həsənova C. F.Əmirovun «Sevil» operasında milli ladlardan istifadə məsələsinə dair metodik tövsiyyələr.
Bakı
2003
27
Həsənova C. Ü.Hacıbəyovun «Koroğlu» operasında milli ladlardan istifadə məsələsinə dair metodik tövsiyyələr.
Bakı
2003
39
Hüseynova G. Bethovenin 32 fortepiano sonatasının forma xüsusiyyətləri.
Bakı
1995
 
Hüseynova K. Bethovenin 32 fortepiano sonatasının forma xüsusiyyətləri /təhlili metodik iş/.
Bakı
1995
33
Hüseynova T. Rus musiqi tarixinə aid metodik göstəriş.
Bakı
1985
56
Hüseynova T. Şərqi Avropa musiqi mədəniyyətinə aid metodik göstəriş.
Bakı
1992
35
Xəlilov U. Konservatoriyanın fortepiano fakültəsinin qiyabici tələbələri ilə məşqələlə dair metodik tövsiyələr.
Bakı
1982
16
İmrani R. Kamançada etüdlərin keçilməsinə dair.
Bakı
1999
 
İsmayılova Q. Sovet musiqi tarixindən mühazirələr.
Bakı
1972
32
Kərimov M. Qohum alətlərlə tanışlıq fənni üzrə qədim və müasir simli musiqi alətlərinin tarixinə dair ümumi məlumat.
Bakı
2001
 
Mahmudova C. «Azərbaycan lad nəzəriyyəsi» fənni üzrə rənglərdən istifadə məsələlərinə dair metodik tövsiyyələr.
Bakı
1999
 
Mahmudova C. «Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları» fənni üzrə təsniflərdən istifadə məsələlərinə dair metodik tövsiyyələr.
Bakı
2000
 
Mahmudova Ş. «Muğamda mövzunun təhlilinə dair».
Bakı
1996
 
Məmmədov T. Musiqi folklorunun toplanılması,
yazıya alınması və qorunması haqqında
Bakı
2004
1,5 ç. v.
Məmmədov T. Özbək xalq və şifahi ənənəli professional musiqisi
Bakı
2004
2 ç. v.
Mehdiyeva N. Xarici ölkələrin musiqi tarixinə aid metodik göstəriş.
Bakı
1985
38

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi