~ Ümumi kataloq ~


 Tədris- pedaqoji nəşrləri
Proqramlar


Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Babayev A. Xanəndəlik sinfi üçün muğamların tədrisi proqramı. Bakı 1995  
Dadaşzadə Z. «Müasir musiqi» seminarı üzrə proqram. Bakı 2000 40
Əfəndiyeva İ. Solfecio fənnindən musiqişünaslıq və bəstəkarlıq ixtisası üzrə Proqram (Bakalavr dərəcəsi alanlar üçün). Bakı 2001 21
Əfəndiyeva İ. Solfecio. Orta ixtisas musiqi məktəbləri üçün Proqram (IX-XI siniflər). Bakı 2002 30
Əfəndiyeva İ. Harmoniya. Orta ixtisas musiqi məktəbləri üçün Proqram (IX- XI siniflər). Bakı 2003 25
Əlixanova-Şərifova V. «Polifoniya» fənni üzrə fortepiano və xor dirijorluğu şöbələri üçün proqşram). Bakı 1996 10
Əsədullayev A. Muğam kursu üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün proqram. (Bəstəkar və musiqişünas ixtisasları üçün 105 saat həcmində). Bakı 1997 7
Məmmədov B.
Dadaşova E.
Polifoniya. Musiqi nəzəriyyəsi kafedrası üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün proqram. (140 saat). Bakı 1994 55
Məmmədova K. Müasir Amerika bəstəkarları. Bakı 1993  
Ziyadlı A. «Azərbaycan xalq musiqisinin not yazılması» kursu üzrə tədris proqramı (Bakalavr dərəcəsi almaq istəyənlər üçün). Bakı 1997 16

 

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi