~ Not nəşrləri ~
~ Opera ~

 

 

RUS /ENG
 
 
 

 

 

Qara
Qarayev
 "Leyli vəMəcnun"

 

Simfonik poema. İkinci nəşri. Böyük orkestr üçün

Partitura

Azərbaycan Dövlət Musiqi nəşriyyatı. Bakı-1958.

1

 

 

 

 

 

 

 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi