~ Not nəşrləri ~
~ Opera ~

 

 

RUS /ENG
 
 
 

 

 

 

Üzeyir Hacıbəyov
"Leyli və Məcnun"5 pərdəli, 6 şəkilli opera
.
Füzulinin eyni adlı poeması əsasında.


Partitura


Redaktoru
Nazim Əliverdibəyov


İşıq nəşriyyatı
Bakı-1983.

1
 

 

 

 

 

 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi