~ Not nəşrləri ~ Ənənəvi musiqi ~

 

 


Xalq musiqisi>>>
 

Rəqslər:

"Yüz bir"

İfa edir: A.Bakıxanov ad. xalq çalğı alətləri ansamblı"Brilliant"

İfa edir: A.Bakıxanov ad. xalq çalğı alətləri ansamblı


 

"Əsgəranı"

İfa edir: B.Salahov ad. «Araz» xalq çalğı alətləri ansamblı


Mahnılar:
"Mən gedirəm Zəngilana "

İfa edir: Z.Adıgözəlov
"Qaçaq Nəbi"

İfa edir: Bülbül   

 Azərbaycan el nəğmələri

Nota salanları və harmonizə edənləri
Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayevdir.
Redaktor və şərhlərin müəllifi Bayram Hüseynli.
Bakı - 1985
 

      "Nini"
      "Beşik başında" 
      "Tütü nənəm"
      "İş başına" 
      "Səhər-səhər yaz çağı" 
      "Zəhmətin işiğı" 
      "Şəfəq sökülürkən" 
      "Çıxdı günəş" 
      "Çek, şumla yeri" 
      "Biçinçiyəm" 
      "Bir quş düşdü havadan" 
      "Yetim quzu"
      "Qarabağ şikəstəsi" 
      "El yallı" 
      "Yelləli" 
      "Üç telli durna" 
      "Küçələrə su səpmişəm" 
      "Uca barıdan aşaram" 
      "Qara qız" 
      "Gözəlim sənsən" 
      "Gəl, gəl" 
      "Dağıstan dağ yeridir" 
      "Qalada yatmış idim" 
      "Evlərinin dalı qaya" 
      "Əlində sazın qurbanı" 
      "Ayın aydınlığı" 
      "Anama deyin"
      "Həştərxana gedən" 
      "Bağçadan gələn səs" 
      "Qalalıyam" 
      "Bağın bağımcan varmı" 
      "Dağlarda çiçək" 
      "Saçın ucun hörməzlər"  
       

 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi