~ Sonoteka ~

 


 


Azərbaycan musiqi tarixi>>>

Adı "Azərbaycanın musiqi irsi" (mühazirə)
Müəllif Firudin Susinski
Oxuyur Müəllif
Dil Azərbaycan
Elmi redaktor Tariyel mmədov
Resurs (təkmilləşdirilmiş keyfiyyət) mp3 :
I hissə
(14,6 Mb); II hissə (7,41 Mb);
III hissə (6,66 Mb); IV hissə (14,9 Mb);

V hissə (4,18 Mb); VI hissə - I (12,6 Mb), II (12,0 Mb); VII hissə (3,09 Mb); VIII hissə (4,07 Mb); IX hissə (1,43 Mb)
Saxlanıldığı yeri Teleradioarxivi
Yazılma tarixi 1970-ci illər

 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi