~ Not nəşrləri ~
~
Əníənəvi musiqil
ər ~

 


 

Mansırı
Not yazısı: Tariyel Məmmədov
Sözləri:
Saməd Vurğun

İfa edir: Aşıq Hüseyn Saraclı 

 1


 

 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi