~ Videoteka ~
~ Musigili komediya ~

 

RUS /ENG


 

 

 


Əsgərin ariyasıMahnı və rəqslər. Süleyman, Cahan və Vəli

Əsgərin nəğməsi

Əsgərlə Gülçöhrənin dueti

Vəli ilə Tellinin dueti

Gülçöhrənin naləsi

Rəqs (final)


 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi