~ Çap nəşrləri ~
~ Libretto
~

 

 

 


Arşin mal alan

Librettosu Üzeyir Hacıbəyovundur

4 pərdəli musiqi komediya

 

İŞTİRAK EDƏNLƏR:

ƏSGƏR
dövlətli bir tacir
CAHAN
Əsgərin xalası
SÜLEYMAN
Əsgərin yoldaşı
VƏLİ
Əsgərin nökəri
SOLTAN BƏY
qoca mülkədar
GÜLÇÖHRƏ
Soltan bəyin qızı
ASYA
Soltan bəyin qardaşı qızı
TELLİ
Soltan bəyin qulluqçusu

 

 

 
 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi