~ Fonoteka ~
~
Ənənəvi musiqi ~

 

 

 
 

 

Mansırı

Not yazısı: Tariyel Məmmədov
Sözləri: Saməd Vurğun

İfa edir: Aşıq Hüseyn Saraclı

 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi