~ Not nəşrləri ~ Ənənəvi musiqi ~

 


 


Xalq musiqisi>>>
 

 

"Yüz bir"

İfa edir: A.Bakıxanov ad. xalq çalğı alətləri ansamblı
 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi