~ Ümumi kataloq ~


 Kitablar
Broşürlər


Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Abasova E. Rauf Hacıyev. Bakı, Azərnəşr 1967 36
Abasova E. Cövdət Hacıyev. Bakı, Azərnəşr 1967 48
Qafarova Z. Hacı Xanməmmədov-80. Monoqrafiya. Bakı, Şirvan nəşr 1998 32
Dadaşzadə Z. Aqşin Əlizadə. Bakı, «Şur» 1992 32
Ələkbərova N. Arif Məlikov. Bakı, «Şur» 1993 31
Tağızadə A. Cövdət Hacıyev. Bakı, «Şur» 1992 16
Tağı-zadə A. Sultan Hacıbəyov. Bakı, Azərnəşr 1967 41
Zöhrabov R. Hacı Xanməmmədov. Bakı, «Şur» 1992 28
Zöhrabov R. Rauf Hacıyev. Bakı, «Şur» 1993 24

 

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi