~ Ümumi kataloq ~


 Məlumat nəşrləri
Lüğətlər


Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Bədəlbəyli Ə. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. Bakı, «Elm» 1969 445
Səfərova Z. Qədim Azərbaycan musiqi terminləri lüğəti. Bakı, «Təbriz» 1997 56

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi