~ Ümumi kataloq ~


 Məlumat nəşrləri
Məlumat kitabçaları


Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
  Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı. (1934-1994-cü illər). Bakı, «Səda» 1996 115
  Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı. Məlumat kitabçası. Bakı, «Azərnəşr» 1965 123
  Məlumat kitabçası. (1990-2001). Bakı 2002 144
  Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası.
(Elmi redaksiya şurasının sədri N.S.İbrahimov).
Bakı, «Azərbaycan» nəşriyyatı 1996 304
Bakıxanov T. Bəstəkar haqqında söz. Not-biblioqrafiya. Bakı 2001 204

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi