~ Ümumi kataloq ~


 Not nəşrləri
Partituralar


Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Qarayev Q. «Leyli və Məcnun»
Bakı, «Az. Dövlət Mus. nəşriyyatı»
1958
 
Hacıbəyov Ü. «Leyli və Məcnun»
Bakı,«İşıq»
1983
 
Hacıbəyov Ü. «Arşın mal alan» Əsgərin ariyası
(Niyazinin əlyazması)
26
Hacıbəyov Ü. «Arşın mal alan» Əsgərin mahnısı
(Niyazinin əlyazması)
44
Hacıbəyov Ü. «Arşın mal alan» Əsgərin mahnısı (F.Əmirovun əlyazması)    

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi