~ Ümumi kataloq ~


 Not nəşrləri
Məcmuələr


Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Hacıbəyov Ü. və
M.Magomayev
Azərbaycan el nəğmələri  
Bakı
1985
 

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi