~ Çap nəşrləri ~
~
Metodiki işlər~

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU BAKI MUSİQİ AKADEMİYASI


TARİYEL MƏMMƏDOV


 

MUSİQİ FOLKLORUNUN TOPLANILMASI,
YAZIYA ALINMASI VƏ QORUNMASI HAQQINDA

 

 

METODİK TÖVSİYƏLƏR

«Adilo
ğlu» nəşriyyatı

BAKI — 2004