~ Çap nəşrləri ~
~
Metodiki işlər~

 


Tərtib edən: Tariyel Aydın oğlu Məmmədov, sənətşünaslıq doktoru
Rəy verdilər: C.Həsənova, sənətşünaslıq namizədi, dosent
F.Xalıqzadə, sənətşünaslıq namizədi, dosent
Elmi redaktoru: R.Zöhrabov, Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru, professor