~ Not nəşrləri ~ Ənənəvi musiqi ~

 

 


Aşıq havaları>>>
(Not yazısı: Tariyel Məmmədov)
 
 


Laçını
Cəlili
Təcnis
Təxnis
Dübeyt
Zarıncı
Yürdyeri
Gilənar

Mixəyi

Urfanı
Ovşarı
Mansırı
Dastanı
Sultanı
Bayramı
Heydəri
Şəşənqi
Ağır şərili
Dilqəmi
Durahanı

İncəgülü
Şərəbanı
Dərbəndi
Göyçəgülü
Qaytarma
Mirzəcani
Bəhməni
Keşişoğlu
Şahsevəni
Vanağzı
Baş sarıtel
Orta sarıtel
Naxçıvanı
Baş divanı
Səməndəri
Mina Gəraylı
Ayaq divanı
Gödəkdonu
Quba Kərəmi
Dol hicranı
Qəhrəmanı
Çobanbayatı
İran qaraçısı
Güllü qafiyə
Paşa
köçdü
İrəvan çuxuru
Azaflı dübeyti
Yanıq Kərəmi
Kürdü gəraylı

Qanlı Koroğlu
Bəhri divanım
Atüstü Kərəmi
Baş müxəmməs
Aşıq Arazbarısı
Məmməd Bağırı
Bağdad dübeyti
Orta müxəmməs

Kərəm gözəlləməsi
Vaqif gözəlləməsi
Borçalı gözəlləməsi 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi