~ Not nəşrləri ~
~ Opera ~

 

 


Opera>>>
 

Üzeyir Hacıbəyov. «LEYLI VƏ MƏCNUN»
Klavir клавир
Partitura партитура
Libretto либретто
Video полная версия
Audio полная версия
   

 


 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi