~ Not nəşrləri ~
~ Opera ~

 

 


Opera>>>
 

Üzeyir Hacıbəyov. "LEYLI VƏ MƏCNUN"

Üzeyir Hacıbəyov. "KOR-OĞLU"

Üzeyir Hacıbəyov. Firuzənin ariyası
(«FIRUZƏ» operasından)

 


 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi