~ Çap nəşrləri ~
~ D
ərs vəsaitləri~

 


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Bakı Musiqi AkademiyasıTARİYEL MƏMMƏDOVAZƏRBAYCAN
XALQ-PROFESSİONAL
MUSİQİSİ:
AŞIQ SƏNƏTİ

Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.
Azərbayñan Respublikası Təhsil nazirliyi
tərəfindən təsdiq edilmişdir.
«Şur» nəşriyyatı

BAKI — 2002


«Musiqi Dünyası» elektron nəşriyyatı
BAKI — 2003