~ Sonoteka ~

 

RUS /ENG/ FR/ DEU / SPAN

 


Şifahi ənənəli professional musiqi>>>>>> Adı Çahargah muğamı haqqında (mühazirə)
Müəllif Əfrasiyab Bədəlbəyli (1907-1976), bəstəkar, dirijor, musigişünas, librettoçu. Azərbaycan xalg artisti
Oxuyur Müəllif
Dil Azərbaycan
Resurs (təkmilləşdirilmiş keyfiyyət) mp3 (37,3 Mb)
Saxlanıldığı yeri Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Şirkəti, arxiv
N 17860
Yazılma tarixi 1960 il

 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi