~ Çap nəşrləri ~
~
Metodiki işlər~

 

RUS /ENG

 

 

Tariyel Məmmədov
Musiqi folklorunun toplanılması,
yazıya alınması və qorunması haqqında

 

Tariyel Məmmədov
Özbək xalq və şifahi ənənəli professional musiqisi