~ Fonoteka ~ Ənənəvi musiqi ~

 

 


Xalq musiqisi>>>
 

Rəqslər:

"Yüz bir" İfa edir: A.Bakıxanov ad. xalq çalğı alətləri ansamblı

"Brilliant" .
İfa edir: A.Bakıxanov ad. xalq çalğı alətləri ansamblı

"Əsgəranı".
İfa edir: B.Salahov ad. «Araz» xalq çalğı alətləri ansamblı

"Qızıl gül".
İfa edir: B.Salahov ad. «Araz» xalq çalğı alətləri ansamblı

"Tərəkəmə". İfa edir: Ş.İmanov

"Mirzəyi". İfa edir: C.Qaryağdıoğlu ad. Üçlük

"Nəlbəki" . İfa edir: C.Qaryağdıoğlu ad. Üçlük

   

Mahnılar:

"Aman nənə". İfa edir: Dövlət mahnı və rəqs ansamblı

"Mən gedirəm Zəngilana ".
İfa edir: Z.Adıgözəlov

"Çal-îyna". İfa edir: Bülbül

"Gözəlim sənsən". İfa
edir: Q.Rüstəmov

"Aman təklik əlindən". İfa edir: R.Muradova

"Girdim yarın bağçasına". İfa edir: T.Qasımov

"Bazarda alma". İfa edir: X.Qasımova

"Gül açdı". İfa edir: Q.Rüstəmov

"Qaçaq Nəbi". İfa edir: Bülbül

"Ay bəri bax". İfa edir: Bülbül

"Kəklik". İfa edir: Bülbül

"Küçələrə su səpmişəm". İfa edir: Bülbül.

"Laçın". İfa edir: Q.Rüstəmov


 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi