- Elektron nəşrləri - Çap nəşrləri
- Not nəşrləri - Fonoteka

~ Not nəşrləri ~ Vokal musiqisi ~
~
Romanslar ~

 

 


“Sevgili canan”
musiqisi: Üzeyir  Hacıbəyov
sözləri:
Nizami Gəncəvi
ifa edir: Bülbül


1

 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi