~ Videoteka ~
~ Opera
~

 
 


Üzeyir Hacıbəyov.
 «
Leyli və Məcnun»
>>>
 

 

Müqəddimə

klavir audio
 
Proloq-xor (Şəbi-hicran) klavir audio

I pərdə.
1-ci şəkil
   
Īrkestr epizodu audio

Mahur-hindi (Məcnun)

klavir audio
libretto
Īrkestr epizodu audio

Mahur-hindi (Leyli)

  audio
libretto
Şikəsteyi-fars (Məcnun)   audio
 libretto
Şikəsteyi-fars (Leyli)   audio
 libretto
Leyli və Məcnunun dueti klavir audio
Segah (Məcnun)   audio
 libretto
Segah (Leyli)   audio
 libretto
Segah, iraq (Məcnun)   audio
 libretto
Segah, iraq (Leyli)   audio
 libretto
Qızların və oğlanların xoru klavir audio
Çargah (Məcnunun atası)    audio
 libretto
Çargah (Məcnun)    audio
 libretto
Müxalif (Məcnunun anası)    audio
 libretto
Müxalif (Məcnun)    audio
 libretto
Müxalif (Məcnunun atası)    audio
libretto
Trio (Məcnunun atası, Məcnunun anası və Məcnun) klavir
audio

II pərdə.
2-ci şəkil
   
Qızların xoru klavir  audio
Simai-şəms (Leylinin anası)    
 
Simai-şəms (Leylinin anası)    audio
 
Simai-şəms (Leyli)    audio
 
Hicaz (Leylinin anası)    audio
 
Simai-şəms (Leyli)    audio
 
Hicaz (Leylinin anası)    audio
 
Sarənc (Leyli)    audio
 
Şur (1-ci ərəb, 2-ci ərəb)  
audio
Xor (Vermə! Vermə!) klavir
 audio
Şur (Məcnunun atası)  
 audio
 
Şur (Leylinin atası)  
 audio
 
Məcnunun elçilərinin xoru klavir
audio
Orkestr epizodu    1    2
audio
Kürd-şahnaz (Məcnun)  
 audio
 
Şur (Leylinin atası)  
 audio
 
Zəmin-xara (Leyli)  
audio
Orkestr epizodu
audio
İbn-Səlamın elçilərinin xoru   1   2   3 klavir
 audio
audio
audio
Qatar (Leyli)  
 audio
 

III pərdə.
3-cü şəkil
   
Giriş klavir
audio
Rast (Zeyd)  
 audio
 

Qonaqların xoru

rəqs

klavir
 audio
audio
Qonaqların xoru  
audio
Şüştər (Məcnun)  
audio
libretto
Leyli və İbn-Səlamın dueti klavir
audio
Şüştər (Məcnun)  
audio
libretto
Xor (Məcnun, Məcnun) klavir  audio

IV pərdə.
4-cü şəkil
   
Giriş klavir
 audio
Bayatı-şiraz  
audio
libretto
Baytı-kürd  
audio
libretto
Qızların xoru (xəyal) klavir
audio
Rast (Məcnunun atası)  
audio
libretto
Rast (Məcnun)  
audio
libretto
Xor (Söylə bir görək) klavir
 audio
Əraq (Məcnun)  
audio
 libretto
Nofelin xor ilə səhnəsi:    

1. Giriş

klavir
 audio

2. Nofelin oxuması

klavir
 audio

3. Xor

audio
Kabili (Məcnun)  
audio
libretto
Xor
audio
Qasidlərin xoru klavir
Nofelin Leylinin atası ilə səhnəsi  
audio
Döyüş səhnəsi  
audio
Kabili (Məcnun)    audio
libretto
Barışıq səhnəsi    audio

V-ci pərdə. 5-ci şəkil
   
Arazbarı klavir  audio
Osmanlı  
 audio
libretto
Leyli və İbn-Səlamın dueti klavir
 audio
Məcnunun şikayəti klavir
audio
 
Segah (Leyli)  
 audio
libretto
Segah (Məcnun)  
 audio
libretto
Segah (Leyli)  1   2  
 audio
libretto

6-cı şəkil
 
Giriş klavir
 audio
Baytı-kürd (Məcnun)  1   2  
audio
libretto
Baytı-kürd (Zeyd)  
audio
libretto
Baytı-kürd (Məcnun)  1   2  
audio
 libretto
Şüştər (Məcnun)  1   2  
audio
libretto
Son xor (Ey bikəsi...) klavir
 audio
Məcnunun atasının ariyası klavir
 

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi