~ Ümumi kataloq ~


 Elmi nəşrlər
Мəqalələr

1 2 3 4 5 6 7

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Eldarova Ə. Azərbaycan aşıq sənəti. /«Azərbaycan xalq musiqisi». Oçerklər. Bakı 1981 30-52
Elxan qızı A. Yeni nəşrlər. «Musiqi Dünyası» № 1-2 (15) 2003 264-266
Əbdülqasımov F. Bəhram Mansurovun muğam sənəti. «Musiqi Dünyası» № 1-2(7) 2001 115-116
Əbdülqasımov V. Böyük tarzən Mirzə Sadıq Əsədoğlunun tar islahatları. «Musiqi Dünyası» № 1-2(7) 2001 102-106
Əbdülqasımov V. Tar muğam operalarından. «Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 120-124
Əbülfəzqızı Z. Dərviş rəqsləri. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 97-109
Əfəndiyev P. Molla Cümə. «Musiqi Dünyası» № 2(3) 2000 57-59
Əfəndiyeva İ. Musiqi düşüncəli filosof. «Musiqi Dünyası» № 1 1999 114-115
Əfəndiyeva İ. Azərbaycan musiqi mədəniyyəti haqqında yeni əsərlər. «Musiqi Dünyası» № 3-4(13) 2002 211-212
Əfəndiyeva İ. İdman və musiqi – gözəllik harmoniyasıdır. «Musiqi Dünyası» № 3-4 (17) 2003 189-190
Əfəndiyeva İ. M.S.İsmayılov və F.Zeynalovanın birgə yazdıqları «İbtidai musiqi nəzəriyyəsi» kitabı haqqında. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 133-135
Əfəndiyeva İ. Müasir mərhələdə Azərbaycan mahnısı. «Müstəqillik döründə Azərbaycan musiqisi: axtarışlar, nailiyyətlər, problemlər». Kofrans iştirakçılarının çıxışları. «Musiqi Dünyası» № 1-2 (15) 2003 23-24
Əhmədova A.
Kərimova N.
Mədəniyyətimizin uğurları da var, problemləri də (Həsənağa Qurbanovla müsahibə.) «Musiqi Dünyası» № 3-4(13) 2002 227-229
Ələkbərova Ə. Musiqi türkologiyası. «Musiqi Dünyası» № 3-4 (17) 2003 205-207
Ələkbərov D. Bizə yazırlar: Kürdəmirdən… «Musiqi Dünyası» № 1 1999 160-161
Ələsgərova G. 90 yaşlı gənc «Arşin mal alan». «Musiqi Dünyası» № 3-4 (17) 2003 244-245
Əliqızı S. Hekayətli musiqi lüğəti. «Musiqi Dünyası» № 1 1999 100-107
Əliqızı S. Kiçiklərin böyük yarışı. Festivallar, musabiqələr, prezentasiyalar. «Musiqi Dünyası» № 1 1999 150-153
Əliqızı S. Hekayətli musiqi lüğəti. «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 129-132
Əliqızı S. Hekayətli musiqi lüğəti. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 104-106
Əliqızı S. Hekayətli musiqi lüğəti. «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 161-164
Əliqızı S. Hekayyətli musiqi lüğəti (ardı) «Musiqi Dünyası» № 1-2(7) 2001 175-179
Əliqızı S. Hekayətli musiqi lüğəti. «Musiqi Dünyası» № 3-4(9) 2001 177-182
Əliqızı S. Dahi Üzeyir bəyə sevgi və ehtiramla... «Musiqi Dünyası» № 3-4 (17) 2003 11-12
Əliqızı S. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında plenum. «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 23-24
Əlioğlu A. Milli – mədəni dəyərlərin tədqiqində qiymətli nailiyyət. «Musiqi Dünyası» № 3-4(13) 2002 207
Əliyev A. İfacılıq «Musiqi Dünyası» № 1-2(7) 2001 207
Əliyev A. O – Əlibaba Məmmədovdur!.. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 125-126
Əliyev C. Arazın o tayından soraqlar. «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 129-131
Əliyeva F. 60-70-ci illərin birinci yarısında bədii yaradıcılığın bəzi tarixi-estetik problemləri haqda mülahizələr. /«XX əsrin Azərbaycan musiqisi» (məqalələr toplusu). Bakı 1994 200
Əliyeva F. XX əsr Azərbaycan musiqi tarixi – totalitar zaman kəsiyində. «Musiqi Dünyası» № 3-4 (17) 2003 13-33
Əliyeva F. XX əsr Azərbaycan musiqisinin dövrəşdirilməsinə dair mülahizələr. «Musiqi Dünyası» № 1-2 (15) 2003 77-82
Əliyeva F. XX əsrin əvvələrində Azərbaycan milli hərəkatı. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 126-129
Əliyeva F. Aqşin Əlizadə. «Musiqi Dünyası» № 1-2 (15) 2003 121-123
Əliyeva F. Aqşin Əlizadə. «Musiqi Dünyası» № 1-2 (15) 2003 121-123
Əliyeva F. Bəstəkar yaradıcılığında milli ənənələrin təzahürü. – «Müstəqilik dövründə Azərbaycan musiqisi: axtarışlar, nailiyyətlər, problemlər». Konfrans iştirakçılarının çıxışları. «Musiqi Dünyası» № 1-2 (15) 2003 24-25
Əliyeva R. Həmişəyaşar Leyli və Məcnun. «Musiqi Dünyası» № 1-2 (15) 2003 253-254
Əliyeva L. Xəyyam Mirzəzadənin «Ağlar və Qaralar» fortepiano silsiləsinin musiqi dilinin bəzi xüsusiyyətləri. «Musiqi Dünyası» № 3-4 (17) 2003 66-69
Əliyeva F. Ölkəmin nakam bəstəkarı. Asəf Zeynallının 90 illiyinə. «Musiqi Dünyası» № 1 1999 42-43
Əliyeva F. «İpək yolunun» ilk musiqi səyyahı. «Musiqi Dünyası» № 1 1999 120-121
Əliyeva F. Qarabağın musiqiçi nəsilləri. «Musiqi Dünyası» № 1(2) 2000 18-21
Əliyeva F. Azərbaycanda bəstəkarlıq ənənəsinin yaranması tarixindən. «Musiqi Dünyası» № 1-2(11) 2002 9-18
Əliyeva F. Yeni məlumat kitabçası işıq üzü gördü. «Musiqi Dünyası» № 3-4(13) 2002 7
Əliyeva F. Vaqif Mustafazadə – 60. «Musiqi Dünyası» № 2(3) 2000 64-64
Əliyeva N. Zirvələri fəth etmiş istedad. «Musiqi Dünyası» № 2(3) 2000 116-118
Əliyeva N.
Əliyeva F.
Azərbaycan baş orkestri. «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 33-37
Əliyeva N.
Əliyeva F.
Azərbaycan baş orkestri. Niyazi epoxası (ardı). «Musiqi Dünyası» № 3-4(9) 2001 22-27
Əliyeva N.
Əliyeva F.
Azərbaycanın baş orkestri (ardı). «Musiqi Dünyası» № 1-2(11) 2002 78-80
Əliyeva R. İki dost, iki sənətkar. «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 8-11
Əliyeva R. Bəstəkarın müqəddəs ruhunu əməllərimizdə yaşadaq! «Musiqi Dünyası» № 3-4(9) 2001 14-17
Əliyeva F.
Əmirov F.
Çağdaş milli və dünya musiqi mədəniyyətində tarixi mövqeyi. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 119-120
Əliyeva R. Muzeylərdə. «Musiqi Dünyası» № 3-4(9) 2001 235-236
Əliyeva R. «Şah Abbas və Xurşudbanu», «Əsli və Kərəm» – 90. «Musiqi Dünyası» № 3-4(13) 2002 44-47
Əliyeva R.
Həsənova-
İsmayılova C.
25 yaşlı məktəb. «Musiqi Dünyası» № 1-2(11) 2002 158-161
Əliyeva V. Estetik tərbiyədə musiqinin rolu. «Musiqi Dünyası»№ 1 1999 98-99
Əliyeva L. Fikrət Əmirovun «Uşaq lövhələri» piano silsiləsi. «Musiqi Dünyası» № 3-4(13) 2002 122-125
Əliyeva N.
Hüseynova L.
«Musiqinin Böyük İpək Yolu» I Bakı klassik musiqi festivalı. «Musiqi Dünyası» № 1(2) 2000 135-136
Əlixanova-
Şərifova V.
Yaradıcıdıq (musiqişünas İ. Əfəndiyeva haqqında). «Musiqi Dünyası» № 1-2(7) 2001 196-197
Əlizadə F.
Axundova N.
Qadınlar musiqidə «Musiqi Dünyası» № 1 1999 154-155
Əmrahova A. Şönberq və XX əsr dünya mədəniyyəti. «Musiqi Dünyası» № 1(2) 2000 57-61
Əmrahova A. Premyera – 2000. Konsertdən sonra düşüncələr. «Musiqi Dünyası» № 2(3) 2000 27-33
Əmrahova A. Pyer Bulez. «Musiqi Dünyası» № 2(3) 2000 76-80
Əmrahova A. Rəhilə Həsənovanın əsərlərinin interprefasiya problemləri «Musiqi Dünyası» № 1-2(7) 2001 159-163
Əmrahova A. Üslub təhlilində «cins», «növ», «freym». «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 74-77
Əsədova Y. Azərbaycan musiqişünaslarının tədqiqatlarında xalq musiqisinin janr təsnifatı. «Musiqi Dünyası» № 3-4(13) 2002 171-173
Əsədova Z. Keçmişin unudulmuş səsləri. «Musiqi Dünyası» № 3-4 (17) 2003 245-246
Əsədova Z. Muzeylərdə. «Musiqi Dünyası» № 1-2(7) 2001 226-227
Əsədullayev A. Muğam janrının tədrisi problemləri. «Musiqi Dünyası» № 3-4(9) 2001 175-177
Əsgərova F. Ü.Hacıbəyovun «Leyli və Məcnun» operasında muğamın və əruzun işlənilməsinə dair. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 88-92
Əzimli F. «Səntur» sözünün yaranması ilə bağlı mülahizə və şərhlər. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 79-82
Əzizova S. Yaradıcılıq (V. Mustafazadənin ev-muzeyinin fəaliyyəti barədə). «Musiqi Dünyası» № 2(3) 2000 146-148
Əzizova S. Milli rəqs sənətinin ulduzu. «Musiqi Dünyası» № 1(2) 2000 80-82

1 2 3 4 5 6 7

 

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi