~ Ümumi kataloq ~


 Elmi nəşrlər
Мəqalələr

1 2 3 4 5 6 7

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Kərimli A. V.Adıgözəlovun Canaqqala zəfəri. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 156-158
Kərimli A. Başlığını tapmadığım ürək sözləri. «Musiqi Dünyası».№ 3-4(13) 2002 114-116
Kərimli A. Göyçə aşıq məktəbi. «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 66-72
Kərimli A. Göyçə aşıq məktəbi (ardı). «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 81-85
Kərimli A. Göyçə aşıq məktəbi (ardı). «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 131-138
Kərimli A. Göyçə aşıq məktəbi (ardı). «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 136-140
Kərimli A. Göyçə aşıq məktəbi (ardı). «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 132-141
Kərimli A. Görüşlər (səs rejissoru Ə.Həsənzadə). «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 224-230
Kərimli A. Göyçə aşıq məktəbi (ardı). «Musiqi Dünyası». № 1-2(11) 2002 139-145
Kərimli A. Xeyirxah sehrbaz. «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 93
Kərimli A. Qan yaddaşının çağırışına səs verən bəstəkar. «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 66-71
Kərimli A. Nəfəsli orkestr üçün repertuar. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 191
Kərimli A. Məmməd Quliyev haqqında. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 84-86
Kərimli A. Musiqişünas, pedaqoq, maarifçi. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 122-124
Kərimli A. Tanıdığımız və tanımadığımız S. Hacıbəyov. S. Hacıbəyovun 80 illiyinə. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 54-60
Kərimov M. Azərbaycanın qədim musiqi alətləri. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 37-38
Kərimov M. Barbət. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 151-156
Kərimova T. Ü.Hacıbəyovun məqam nəzəriyyəsinə tarixi mövqədən bir baxış. /«XX əsrin Azərbaycan musiqisi» (məqalələr toplusu). Bakı 1994 66-81
Köçərli İ. Azərbaycan bəstəkarların yaradıcılıqda «Novrus» mövzusu. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 164-165
Köçərli İ. Aşıq Şəmşirin musiqi dünyası. «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17) 2003 160-164
Qafarov S. Azərbaycan milli nəfəsli musiqi aləti. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 109-112
Qafarova M. Yaradıcılıq (bəstəkar S. Əsəgərovun yaradıcılığı haqqında). «Musiqi Dünyası» № 2(3) 2000 143-145
Qafarova Z. Azərbaycan xor mədəniyyəti problemləri. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 37-41
Qafarova Z. Ü.Hacıbəyovun «Koroğlu» operasının bəzi musiqi dramaturji və üslub xüsusiyyətləri. /«XX əsrin Azərbaycan musiqisi» (məqalələr toplusu). Bakı 1994 81-94
Qarabağlı S. «Arşin mal alan» adlı sənət inçisi. «Musiqi Dünyası» № 3-4 (17) 2003 138-142
Qarabağlı S. «Arşin mal alan» adlı sənət inçisi. «Musiqi Dünyası» № 3-4 (17 ) 2003 138-142
Qarabağlı S. İstedadlı, qayğıkeş pedaqoq. «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 5-7
Qarabağlı S. Muzeylərdə... «Musiqi Dünyası» № 1-2(7) 2001 222-226
Qarabağlı S. Müdrik sənətkar. «Musiqi Dünyası» № 3-4(13) 2002 9-12
Qarabağli S. Şərqin 95 yaşlı ilk operası. «Musiqi Dünyası» № 1-2 (15) 2003 58-61
Qarabağlı S. Şuşa, Bakı, Paris... Ceyhun bey Hacıbəyli – 110. «Musiqi Dünyası» № 1-2(7) 2001 109-111
Qarabağlı S. Üzeyir Hacıbəyov: Moskva, 1939-cu il. «Musiqi Dünyası» № 1(2) 2000 10-11
Qarabağlı S. Üzeyir Hacıbəyov – publisist. «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 12-14
Qarabağlı S. Üzeyir bəy Hacıbəyov və ana dili. «Musiqi Dünyası» № 3-4(9) 2001 9-11
Qarabağlı S. Üzeyir bəy Hacıbəyov və teatr. «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 17-19
Qasımqızı L. Xoreoqrafik təhlil məsələləri və musiqi. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 62-64
Qasımlı M. Ozan ənənəsi. «Musiqi Dünyası» № 1 1999 37-38
Qasımlı M. Ozan ənənəsi. «Musiqi Dünyası» № 2(3) 2000 40-43
Qasımov Q. Müasir musiqimizin klassiki. «Musiqi və həyat». Bakı 1961 29-33
Qasımova S. Azərbaycanda opera və simfonik musiqinin inkişafı. «Musiqi və həyat». Bakı 1961 46-56
Qasımova S. Azər Rzayev. «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 78-80
Qasımova S.
Abdullayeva Z.
Keçmişin səhifələri. «Musiqi Dünyası» № 1-2(11) 2002 85-89
Qasımova S. Milli qaynaqlardan ilhamlanaraq. «Musiqi Dünyası» № 1 1999 112-114
Qasımova S. Xəyyam Mirzəzadə. (Tərcümə edəni O. Qəbələli). «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 116-119
Quliyev A. Q.Qarayev və Azərbaycan musiqi folkloru. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr toplusu). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 156-160
Quliyev Ç. Musiqili kompüter proqramları. «Musiqi Dünyası» № 2(3) 2000 87-92
Quliyev C. Yaradıcılıq (violonçelçalan YO-Yo-Ma haqqında). «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 206-208
Quliyev İ. «Tüsi»nin musiqi həyatı. «Musiqi Dünyası» № 1(2) 2000 133-134
Quliyev C. Azərbaycan mahnısı: Yol ayrıcında. «Musiqi Dünyası» № 1 1999 76-78
Quliyev Ə. Konfranslarda... «Musiqi Dünyası» № 1-2(7) 2001 231-232
Quliyev Q. Qocaman mədəniyyət ocağı 60 illik ərəfəsində. «Musiqi Dünyası» № 1-2(7) 2001 166-169
Quliyev M. Sənətdə izi qalan sənətkar. «Musiqi Dünyası» № 1 1999 148-149
Quliyev N. Bizə yazırlar: Naxçıvandan. «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 226-229
Quliyev P. İnternet səhifələrində. «Musiqi Dünyası» № 3-4(9) 2001 211-212
Quliyev P. İnternet səhifələrində. «Musiqi Dünyası» № 1-2(11) 2002 224-226
Quliyev P. Qara Qarayev. «Musiqi Dünyası» № 1 1999 136-137
Quliyev P. T.Bakıxanovun əsərlərinə Türkiyədə maraq. «Musiqi Dünyası» № 1 1999 159
Quliyev P. Yaradıcılıq (memar E. Avalovla müsahibə). «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 198-203
Quliyev S. Musiqi – bədii tərbiyə vasitəsidir. «Musiqi Dünyası» № 2(3) 2000 94-97
Quliyeva S. Tofiq Quliyevin mahnılarının bəzi üslub xüsusiyyətləri. «Musiqi Dünyası» № 1(2) 2000 36
Quliyeva F. Şövkət Ələkbərova adına musiqi məktəbi bu gün. «Musiqi Dünyası» № 1-2 (17) 2003 177-179
Qurbanov B.
İsazadə Ə.
Əfrasiyab Bədəlbəylinin elmi yaradıcılığında Nizaminin şeriyyəti. «Musiqi Dünyası» № 1-2(11) 2002 210-212
Qurbanov B.
İsazadə Ə.
Əfrasiyab Bədəlbəylinin izahlı monoqrafik musiqi lüğəti. «Musiqi Dünyası» № 3-4(13) 2002 205-206
Qurbanova G. Həmişə yaradasan, həmişə yaşadasan... onun ölməz siması. «Musiqi Dünyası» № 1-2 (15) 2003 46-54

 

1 2 3 4 5 6 7

 

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi