~ Ümumi kataloq ~


 Elmi nəşrlər
Мəqalələr

1 2 3 4 5 6 7

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Fərəcov S. Belə bir məktəb var… «Musiqi Dünyası» № 1-2(7) 2001 173-175
Fərəcov S. Cavidin musiqi dünyası. «Musiqi Dünyası» № 1-2 (15) 2003 42-43
Fərəcov S. Əgər onlar da tamamlansaydı, yaşasaydı. «Musiqi Dünyası» № 1 1999 21-24
Fərəcov S. Üzeyir Hacıbəyov və erməni sənətçilərinin «mədəni» təcavüzü. «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 30-33
Fərəcov S. Vida sözü. (Salavat Axundzadə). «Musiqi Dünyası» № 1-2(7) 2001 238
Fərəcova L. Dövlət xor kapellası bu gün. Azərbaycanda xor ifaçılığı və onun problemləri. «Musiqi Dünyası» № 1 1999 82-86
Fərəcova L. WEB-sayt «Vaqif Mustafazadə». «Musiqi Dünyası» № 2(3) 2000 92-93
Fərəcova L. Əliqızı S. Xor musiqisi plenumu. «Musiqi Dünyası» № 3-4(9) 2001 4-6
Fərəcova L. İnternet səhifələrində. «Musiqi Dünyası» № 3-4(13) 2002 214-218
Fərəcova L. Vokalçıların Bülbül adına ikinci Beynəlxalq müsabiqəsi (Polad Bülbüloğlu, Nodar Andquladze, Fərhad Bədəlbəyli, Xuraman Qasımova, Frans Müller-Hayzer, Firəngiz Əhmədova, Alxas Əliyev, Azad Əliyev, Eldar Əliyevlə müsahibələr). «Musiqi Dünyası» № 1-2(7) 2001 3-10
Fərəcova L. Yeni sayt İnternet səhifələrində. «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 24-26
Fərəcova L. «Yamaha music» – Azərbaycan. «Musiqi Dünyası» № 1-2(11) 2002 232-234
Fərəcova L. Xəzər Universitəsində görüş «Musiqi Dünyası» №1-2 (15) 2003 209
Fərəcova L. Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında xor dirijorluğu kafedrasının yaradılması tarixindən. «Musiqi Dünyası» № 1-2 (15) 2003 163-167
Fərəcova L.
Əliqızı S.
Xor musiqisi plenumu «Musiqi Dünyası» № 3-4(9) 2001 239
Fərhadova S.
Babayeva E.
Azərbaycanda musiqi və dinin qarşılıqlı əlaqəsi məsələlərinə dair. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 41-48
Fərhadova S. Azərbaycan muğamının mənbələrinin tədqiqində psixoloji faktorun rolu. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 64-69
Hacıbəyov S. Azərbaycan. Romans (sözl. M. Rahimindir). «Musiqi Dünyası» № 1 1999 167-170
Hacıyev S. Respublika uşaq incəsənət məktəblərinin XXI əsrdə inkişaf yolu və perspektivləri barədə düşüncələr. Musiqi təhsili. № 1(2) 2000 124-125
Hacıyev Ş. Azərbaycan dili və musiqisində artıqlığın tədqiqi. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 73-75
Hacıyev Ş. Səntur və qızıl bölgü nisbəti. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 124-126
Hacıyev R. Rifat Komaçkov. /«Musiqi Dünyası». «Musiqi Dünyası» № 3-4(13) 2002 226-227
Hacıyeva K. Gənc bəstəkarlarımızın sənət düşüncələri. «Musiqi Dünyası» № 2(3) 2000 9-11
Hacıyeva M. Musiqi folklorumuzun mükəmməl abidəsi muğamlardır. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 160-163
Hacızadə H. Qurbansız qalan tar. «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 144-147
Həsənova C. Görüşlər... T.Məmmədovun R.Məlikaslanovla müsahibəsi. «Musiqi Dünyası» № 3-4 (17) 2003 240-244
Həsənova C. Elmi konfrans... «Musiqi Dünyası» № 3-4 (17) 2003 230-231
Həsənova C. Ü.Hacıbəyovun "Arşın mal alan" musiqili komediyasında milli ladların təzahür formalarına dair. «Musiqi Dünyası» № 3-4 (17) 2003 148-151
Həsənova C. Sənətkarın xatirələri. «Musiqi Dünyası» № 3-4 (17) 2004 207-208
Həsənova C. Ü.Hacıbəyovun «Leyli və Məcnun» operasında muğam və milli lad uyğunluğunun bəzi məsələləri. «Musiqi Dünyası» № 1-2 (15) 2003 195-200
Həsənova C. Qara Qarayevin portret cizgiləri. «Musiqi Dünyası»№ 1-2 (15) 2003 31-39
Həsənova R. Azərbaycan qadın bəstəkarlarının yaradıcılığı haqqında. «Müstəqilik dövründə Azərbaycan musiqisi: axtarışlar, nailiyyətlər, problemlər». «Musiqi Dünyası» № 1-2 (15) 2003 22
Heydərova S. Rostropaviçlərin nəsl şəcərəsi. «Musiqi Dünyası» № 3-4(9) 2001 17-21
Heydərova Ş. L. və M. Rostropoviçlərin ev muzeyinin açılışı haqqında məlumat. – Muzeylərdə... «Musiqi Dünyası» № 3-4(13) 2002 231-232
Həsənova L. «Qız Qalası»: III minilliyə vəsiqə. «Musiqi Dünyası» № 1(2) 2000 29-35
Həsənzadə X. Anton Rubinşteyn – 170. «Musiqi Dünyası» № 1(2) 2000 53-54
Həsənzadə X. Şopen – 190. Danışan səslər. «Musiqi Dünyası» № 2(3) 2000 73-74
Həsənova-
İsmayılova C.
Bülbül Azərbaycan professional vokal sənətinin banisidir. «Musiqi Dünyası». «Şuşa-250» № 1-2(7) 2001 27-28
Həsənova-
İsmayılova C.
Tofiq Bakıxanov – 70. «Musiqi Dünyası» 1-2(7) 2001 79-84
Həsənova-
İsmayılova C.
Əşrəf Abbasov – 80. «Musiqi Dünyası» № 2(3) 2000 61-63
Həsənova-
İsmayılova C.
Yaradıcılıq. E. Sabitoğlunun «Bankiz adaxlı» musiqili komediyasının premyerası haqqında. «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 204-206
Həsənova-
İsmayılova C.
Qara Qarayev və musiqi folkloru. «Musiqi Dünyası» № 3-4(9) 2001 96-98
Həsənova-
İsmayılova C.
G. G. Şaroyev adına 35 saylı onbirillik musiqi məktəbi: ənənələrin davamı. «Musiqi Dünyası» № 3-4(9) 2001 168-174
Həsənova-
İsmayılova C.
Fikrət Əmirovun musiqimiz haqqında düşüncələri. «Musiqi Dünyası» № 1-2(11) 2002 90-93
Həsənova-
İsmayılova C.
Xəzər balladası. /«Musiqi Dünyası». «Musiqi Dünyası» № 1-2(11) 2002 227-230
Həsənova-
İsmayılova C.
Ömrün səhifələri. /«Musiqi Dünyası». «Musiqi Dünyası» № 3-4(13) 2002 223-224
Həsənova-
İsmayılova C.
Fikrət Əmirov – Azərbaycan musiqisinin korifeyi. «Musiqi Dünyası» № 3-4(13) 2002 25-31
Həşimov X. İfacılıq. Kamancaçalan Ə. Vəzirov haqqında. «Musiqi Dünyası» № 1-2(7) 2001 205-207
Hüseynli Ş
Kərimova N.
Totalitar mədəniyyət və musiqi. «Musiqi Dünyası» № 1-2 (15) 2003 218-226
Hüseynli B. Azərbaycan intsrumental xalq rəqs musiqisi. «Azərbaycan xalq musiqisi». Oçerklər. Bakı 1981 168-197
Hüseynli M. Aşıq İmran Həsənov haqqında (nekroloq). «Musiqi Dünyası» № 1(2) 2000 154
Hüseynov İ. Tətbiqi kulturologiya və sosioloji tədqiqatlar. /, . s. «Musiqi Dünyası» № 3-4 (17) 2003 178-188
Hüseynov İ. Azərbaycan milli adət və ənənələrinin bədii – estetik mahiyyəti. «Musiqi Dünyası»№ 1-2    
Hüseynov Ş. Açılmamış səhifələr. «Musiqi Dünyası» № 1 1999 19-20
Hüseynov Ş. Əhməd Ağaoğlunun aşıq sənətinə kulturoloği baxışları. «Musiqi Dünyası» № 1 1999 125-126
Hüseynov Ş.
Hüseynova T.
Əhmədbəy Ağaoğlunun dövlət düsturları.      
Hüseynov Ş. Əhməd Ağaoğlunun mədəniyyət haqqında kulturoloji baxışları (birinci məqalə). «Musiqi Dünyası» № 1(2) 2000 78-79
Hüseynov Ş. Əhməd Ağaoğlunun kulturoloji baxışları (ikinci məqalə). «Musiqi Dünyası» № 2(3) 2000 110
Hüseynov Ş. Əhmədbəy Ağaoğlu və mədəniyyətin Şərq-Qərb problemi. «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 172-174
Hüseynov Ş. Zülfi Adıgözəlov – 100. Böyük sənətkar mənəviyyatımızda yaşayır. «Musiqi Dünyası» № 1(2) 2000 119-120
Hüseynov R. Qohumluq. «Musiqi Dünyası» № 1(2) 2000 112-114
Hüseynov R. İkincı nəfəs. «Musiqi Dünyası» № 1(2) 2000 121
Hüseynova A. M. Maqomayev. Əsrlərin ayrıcından bir nəzər. «Musiqi Dünyası» 1999 16-18
Hüseynova A. Müslüm Maqomayevin həyatının son illəri məktubların aynasında. «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 27-29
Hüseynova E. Viktor Belyayev və Azərbaycan xalq musiqisi. «Musiqi Dünyası»№ 1-2 (15) 2003 204-209
Hüseynova Q. Arfa Fərəc Qarayevin «Qobustan kölgələri» baletinin partiturasında. «Musiqi Dünyası» № 3-4 (17) 2003 73-74
Hüseynova G. Ramiz Mirişlinin tar və simfonik orkestr üçün konsertininbəzi üslub və janr xüsusiyyətləri. «Musiqi Dünyası» № 1-2(7) 2001 154-159
Hüseynova G. Seyidova Səadət Ağa Məmməd qızı – 60. «Musiqi Dünyası» № 3-4(13) 2002 230-231
Hüseynova K. Azərbaycan rəqsinin qədim kökləri. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 60-62
Hüseynova L. Azərbaycan bəstəkarlarının yeni kamera musiqisi (təəssüratlar, mülahizələr). «Musiqi Dünyası» № 3-4(13) 2002 3-6
Hüseynova L. Böyük bəstəkar, əsl vətəndaş. «Musiqi Dünyası» № 3-4(13) 2002 34-36
Hüseynova L. Sönməz musiqi ocağı. «Musiqi Dünyası» № 1 1999 89-95
Hüseynova L. Mahnı diqqət mərkəzindədir. «Musiqi Dünyası» № 2(3) 2000 3-9
Hüseynova L. İslamda musiqi məfhumu. «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 142-143
Hüseynova L. Elmə sadiq insan. «Musiqi Dünyası» № 1-2(11) 2002 124-125
Hüseynova L.
Əliqızı S.
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının uşaq musiqisinə həsr olunmuş plenumu. «Musiqi Dünyası» № 1-2(11) 2002 21-27
Hüseynova L. Yeni içtimai – siyasi şəraitdə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının rolu və əhəmiyyəti. «Müstəqilik dövründə Azərbaycan musiqisi: axtarışlar, nailiyyətlər, problemlər». Konfrans iştirakçılarının çıxışları. «Musiqi Dünyası» № 1-2 (15) 2003 18-20
Hüseynova L. «Məhəbbət əfsanəsi»: ədəbi mənbədən baletə doğru. «Musiqi Dünyası» № 3-4 (17) 2003 191-194
Hüseynova Y. Arfaçalan, professor A. Abdullayeva haqqında. «Musiqi Dünyası» № 3-4(5) 2000 213-215
         

1 2 3 4 5 6 7

 

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi