~ Ümumi kataloq ~


 Not nəşrləri
partituralar, klavirlər, məcmuələr

1 2 3 4 5 6 7 8

Müəllif
 Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
 Il
 Səh.
Nikolskaya O. Lirik poema – vokaliz. Fortepiano ilə metso – soprano üçün. Moskva, Sovetskiy kompozitor  1960
 15
Nikolskaya O. Mahnılar.
Bakı, «Azərnəşr»  1963
 21
Nikolskaya O. Mən sizi sevirdim. Sözləri A.S.Puşkinindir. Bakı, «Azərnəşr»  1949
 5
Nikolskaya O. Nizami. «Olmaz dahi və nəğməkar» zil səs üçün. Sözləri Ə.Tələt. Bakı, «Azərnəşr»  1941
 6
Nikolskaya O. Sovet vətəninə eşq olsun. Fortepiano ilə oxumaq üçün mahnılar. Bakı, «Azərnəşr» 1973
 25
Niyazi Can Stalin. Sözləri Rəsul Rzanındır. Bakı, «Azərnəşr»  1950
 9
Niyazi Qaytağı. Simfonik orkestr üçün. Partitura. Bakı, «Azərnəşr»
1967
40
Niyazi Rast. Simfonik muğamı. Böyük simfonik orkestr üçün. Partitura.
Bakı, «Azərnəşr» 1956   155
Niyazi «Rast» simfonik muğamından fraqmentlər. Skripka və fortepiano üçün köçürmə. Bakı, «Azərnəşr»  1952
17, 6 
Niyazi və Rauf Hacıyev Festival mahnısı. (Marş). Fortepiano ilə oxumaq üçün.  Bakı, «Azərnəşr»  1956
 7
Niyazi Vətən nəğməsi. Sözləri S.Rüstəm.  Bakı, «Azərnəşr» 1938 
7 
  Pambıq. Fortepiano ilə oxumaq üçün.1)»Gümüş telli»: musiqisi S.Rüstəmovun, sözləri İslam Səfərlinindir. 2) «Qarabağın qızları»: musiqisi Ə.Abbasovun, sözləri Teymur Elçinindir. 3) «İpək haqqında mahnı»: musiqisi Ə.Abbasovun, sözləri T.Elçinindir. 4) «Pambıqçılar mahnısı»: musiqisi S.Ələsgərovun, sözləri Ş.Qurbanovundur. 5)«Bahar»: musiqisi S.Ələsgərovun, sözləri Ş.Qurbanovundur. 6) «Pambıq ustası»: musiqisi A.Rzayevin, sözləri M.Dilbazinindir. 7) «Açıl pambığım»: musiqisi Q.Hüseynlinin, sözləri H. Abbaszadənindir. 8) «Mil düzündə»: musiqisi A.Rzayevin, sözləri Ə.Kürçaylınındır. 9) «Tarla qızı»: musiqisi H.Xanməmmədovun, sözləri İ.Səfərlinindir. 10) «Kövsər Bacım»: musiqisi F.Əmirovun.  Bakı, "Azərnəşr"  1961
 45
  Pyeslər məcmuəsi. Fleyta ilə fortepiano üçün. Köçürəni Ə.İskəndərov. II dəftər. Bakı, Azmuzqiz 1954
16
 

Pyeslər məcmuəsi. Tar ilə fortepiano üçün köçürmələr – S.Hacıyev, O.Quliyevindir.

Bakı, «İşıq» 1976
72
  Pyeslər. Tar ilə fortepiano üçün köçürəni S.Rüstəmov. Bakı, Azərnəşr
1966
30, 10
Rzayeva A. Azərbaycan (Fortepiano ilə oxumaq üçün). Sözləri Z.Cabbarzadənindir. Bakı, «Azərnəşr» 1946
5
Rzayeva A. Get məktəbə, cavanım. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr»
1962
5
 Rzayeva A. Gözlərin. Sözləri İ.Soltanındır. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1946
7
Rzayeva A. Gözləyirəm sevgilim. Sözləri Cəfər Xəndanındır. Bakı, «Azərnəşr» 1946
5
Rzayeva A.

Gözləyirəm sevgilim. Sözləri C.Xəndanındır.

Bakı, «Azərnəşr»  1945
 5
 Rzayeva A. İki mahnı. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr»  1961
 9
 Rzayeva A. İki pyes. Tar ilə fortepiano üçün.  Bakı, «Azərnəşr» 1962
 8, 2
 Rzayeva A. İnşaatçılar mahnısı. Sözləri İ.Coşqunundur. Bakı, «Azərnəşr»  1960
 5
Rzayeva A. Qara gözlər. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri M.Y.Lermontovundur.  Bakı, «Azərnəşr»  1953
 5
Rzayev A. Konsert fortepiano ilə simfonik orkestr üçün. Partitura. Bakı, «Azərnəşr» 1970
 60
Rzayev A. Konsert fortepiano ilə simfonik orkestr üçün. İki fortepiano üçün köçürmə. Bakı, «Azərnəşr»  1972
 43
Rzayev A. Konsert № 2. Skripka ilə simfonik orkestr üçün. Skripka və fortepiano üçün köçürmə. Bakı, «Azərnəşr»  1958  54, 16
Rzayev A. Poema kamera orkestri üçün. Partitura. Moskva, «Sovetskiy kompozitor» 1974
26
Rzayev H. Sonata. Skripka ilə fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr»
1964
54, 16
Rzayev H. Sonata. Skripka ilə fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr»
1966
18
 Yaxin R. Dalğalar, dalğalar. Sözləri Musa Cəlilindir. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1961
7
Yeqorova L.

Fortepianoda çalmaq üçün ibtidan tədris kitabı. Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir. Redaktəsi K.Səfərəliyevanındır 5-ci nəşri.

Bakı, «Azərnəşr»  1963  150
Yeqorova L., Siroviç R. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı ikinci hissə. Bakı, «Azərnəşr»  1965
 192
Zeynallı A. «A lya muğam». Skripka ilə fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr»  1936
 
 Zeynallı A. «Araz». Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Rəsul Rzanındır. Bakı, «Azərnəşr»  1934
 2
 Zeynallı A. 1 və 2 nömrəli üç səsli fuqalar. Bakı, «Azərnəşr»  1951
 9
 Zeynallı A. Çargah. Fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr»  1955
 4
 Zeynallı A. Xudud bəkçisi. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Rəsul Rzanındır. Bakı, «Azərnəşr»  1934
 5
Zeynallı A. Lay-lay (Skripka və fortepiano üçün). Transkripsiya F.Əmirovundur. Bakı, «Azərnəşr»  1950
7, 4
Zeynallı A.

Seyran. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Ə.Tahirovanındır.

Bakı, «Azərnəşr» 1934
4
Zeynallı A. Səndən mənə yar olmaz. Xalq mahnısı səs və fortepiano üçün köçürmə. Bakı, «Azərnəşr»
1934
3
Zeynallı A. Uşaq süitası. Fortepiano üçün.
Bakı, «Azərnəşr» 1948
11 
  Zəfər bizimdir. 1) Yaxşı yol. Musiqisi Üzeyir Hacıbəyov. Sözləri S.Rüstəmindir. 2) İrəli. Musiqi S.Rüstəmindir.Sözləri M.Rahimindir. 3) Oktyabr. Musiqisi S.Hacıbəyovundur. Sözləri Ə.Cəmilindir. 4) Zəfər bizimdir. Musiqisi Ş.Axundovanındır. Sözləri A.Şaiqindir. 5) Vətən mahnısı. Musiqisi Rzayeva A.Sözləri N.Rzayevindir. Bakı, «Azərnəşr» 1943
19
Zülfüqarov O.

Gənclik bayramı. Sözləri Y.Həsənbəyovundur.

Bakı, «Azərnəşr»   1957
10 
Zülfüqarov O. İnstitut illəri. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri T.Elçinindir.  Bakı, «Azərnəşr»  1962
5 
Zülfüqarov O.

Məhsul bayramı. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Yusif Həsənbəyovundur.

Bakı, «Azərnəşr».  1961
6
Zülfüqarov O. Romanslar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr»  1959
 22
Zülfüqarov O. Trio. Skripka, Violonçel və fortepiano.  Bakı, «Azərnəşr»  1957
87, 16, 16 
Zülfüqarov O. Yolka. Azərbaycan mətni. Y.Həsənbəyovundur. Bakı, «Azərnəşr»  1958
 6
Zülfüqarov O. Yad eylərəm. Sözləri Füzulinindir. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans. Bakı, «Azərnəşr»  1958
 7

1 2 3 4 5 6 7 8

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi