~ Ümumi kataloq ~


 Not nəşrləri
partituralar, klavirlər, məcmuələr

1 2 3 4 5 6 7 8
 

Müəllif
 Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
 Il
 Səh.
Əlyazmalar
Abbasov A. Kürdü (Aşıq kimi). Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.    
23
Abbasov Ə. Qarabağın qızları. Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.    
23
Axundova Ş. Mərdlik nəğməsi. Fortepiano ilə oxumaq üçün.    
6
Babayev A. «Ana mahnısı». Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestr üçün. Partitura.    
8
Babayev A. «Özünə qurbanam» Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Söz. Ənvər Əlibəyli. Partitura.    
12
Bağırov Z. Süita xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.    
25
Bakıxanov T.

Konsert – «Vokaliz». Vokal ilə simfonik orkestr üçün. Alt fortepiano üçün köçürmə.

Bakı 1998,
28, 10
Bakıxanov T. Konsert № 1. Klarnet ilə simfonik orkestr üçün. Klarnet idə fortepiano üçün köçürmə. Bakı 1998
44, 16
Bakıxanov T. Konsert. Truba ilə orkestr üçün. Truba ilə fortepiano üçün köçürmə. Bakı 1994
41, 9
Bakıxanov T. Sonata № 2. Violonçel və fortepiano üçün.    
53
Bakıxanov T.

Sonata № 3. Violonçel və fortepiano üçün.

   
74, 21
Bədəlbəyli Ə. Rəqs («Qız qalası» baletindən). Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.    
24
Dadaşova E. «Biz vətən əsgəriyik». Uşaq xoru və fortepiano üçün.    
10
Dadaşova E. «Döyüş cəngisi». Partitura. 12 s. Əl yazısı.    
Dadaşova E. «Gədən gəlmədi». Azərbaycan xalq mahnısının xor üçün işlənməsi (qadın 4 səsli xoru).    1992
6
Dadaşova E. «Gəl, bahar». Uşaq xoru və fortepiano üçün.    
9
Dadaşova E.

Marş. «Qurban qeyrətinizə».

   1993
6
Dadaşova E. «Mən gülü dəstə bağlaram». Müşayiətsiz 4 səsli xor üçün.    1984
9
Dadaşova E. Mövzü və 5 variasiya. Orqan üçün.    
6
Dadaşova E. «Nəvaziş». Klarnet və fortepiano üçün.    1992
5
Dadaşova E. Oyna yar. Xalq mahnısının qadın xoru üçün işləməsi.    
5
Dadaşova E.

«Sana düşüb meylim». Soprano və kamera orkestri üçün mahnı – romans. Partitura.

    1992
9
Dadaşova E «Sana düşüb meylim». Klavir.    
4
Dadaşova E. «Sarı gəlin». Xoral. Fortepiano üçün.     1994
5
Dadaşova E. «Süsən sünbül».  
1989 
13
Dadaşova E. «Torağayın nəğməsi». Uşaq xoru və f-no üçün.  
  
6
Dadaşova E. Xocalı laylası. Orqan üçün.    
2
Ələsgərov S. «Aşıqvarı». Tar, kamança və fortepiano üçün.     
22, 5, 5
Ələsgərov S. «Vətənimdir» Sözləri Füzulinindir. Səs və xalq çalğı alətləri orkestr üçün. Partitura.    
16
Ələsgərov S.

İntermetso. Tar və fortepiano üçün.

    
16,4
Ələsgərov S. Konsert. Tar ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.    
13
Ələsgərov S. «Küsmərəm». Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.     
13
Ələsgərov S.

Romans. Skripka, violonçel və fortepiano üçün tərtibat.

   
13, 4
Ələsgərov S. Rəqs. Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.     
18
Ələsgərov S. Romans. (Tar, kamança və fortepiano üçün).    
6,3,3
Ələsgərov S. Rondo. Tar və fortepiano üçün.     
14, 8
Ələsgərov S. Skerso – Rəqs tar və fortepiano üçün.    
13, 4
Ələsgərov S.

Sözsüz mahnı № 1. Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

    
19
Ələsgərov S. Sözsüz mahnı – çargah № 2. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.    
14
Ələsgərov S. Sözsüz mahnı № 3. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.     
22
Ələsgərov S. Sözsüz mahnı № 4. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.    
27
Əlizadə A. «Babək» Balet. Klavir.     
236
Əlizadə A. «Puteşestviye na Kavkaz» Balet. Klavir.    
39
 Əmirov F. Ovda (Elegiya). Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.     
22
 Əmirov F. Üzeyir Hacıbəyov xatirə № 21.    
11
Gəray A.

«Baxçakürd rəqsi». Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

   
27
Gəray A. «Gülzar». Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.    
 Gəray A. «Şahnaz sayağı». Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.     
17
 Gəray A. «Vətən nəğməsi». Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.    
Maqomayev M. «Şah İsmayıl» operasından. Müqəddəmə və balet, Azərbaycan xalq alətləri orkestri üçün. Partitura.     
38
Maqomayev M. Yoxsullar xoru. («Nərgiz» operasından).    
16
 Məlikov A. Süita № 1. Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.     
41
Rzayeva A. «Afəti cansan mənə». Sözləri M.Füzuli. Səs və Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.    
14
Zeynallı A. Uşaq süitası. Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.
   
10
Zeynallı A. «Ölkəm». Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.    
23
Zeynallı A. «Araz». Xor və xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.    
8

1 2 3 4 5 6 7 8
 

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi