~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

G

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Həsənova-
İsmayılova C.

G. G. Şaroyev adına 35 saylı onbirillik musiqi məktəbi: ənənələrin davamı.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(9)

2001

168-174

Burşteyn G.

Gecə qəmlidir. Orta səslə fortepiano üçündür.

Bakı, «Azərnəşr»

1941

3

Dadaşova E.

«Gecə günəş yatır ki». B.Bahabzadənin sözlərinə romans.

 

 1972

 6

Seyidov T.

Georgi Georgiyeviç Şaroyev.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(25)

2005

223-227

Rzayeva A.

Get məktəbə, cavanım. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1962

5

Dadaşova E.

«Gədən gəlmədi». Azərbaycan xalq mahnısının xor üçün işlənməsi (qadın 4 səsli xoru).

 

 1992

6

Dadaşova E.

«Gəl, bahar». Uşaq xoru və fortepiano üçün.

 

 

9

Hacıyeva K.

Gənc bəstəkarlarımızın sənət düşüncələri.

«Musiqi Dünyası» № 2(3)

2000

9-11

İbrahimova S.

Gənc pianoçuya. Fortepiano fakültəsinin tələbələri üçün pedaqoji təcrübə kursu üzrə dərs vəsaiti. (kiçik pyeslər toplusu).

Bakı

1994

38

İsmayılzadə R.

Gəncə bəstəkarlar təşkilatı. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının bölgə təşkilatlarından.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (21)

2004

55-59

Bağırov Z.

Gənclik bayramı. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1957

6

Zülfüqarov O.

Gənclik bayramı. Sözləri Y.Həsənbəyovundur.

Bakı, «Azərnəşr» 

 1957

10 

Bağırov Z.

Gənclik mahnısı. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1956

7

Mirzəyev M.

Gənclik ordusu. Fortepiano ilə xor üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1958

5 

Abbasov Ə. Gənclik marşı. /Fortepiano üçün/

Bakı, «Azərnəşr»

1944

5

Abbasov Ə. Gəncliyim, irəli. Fortepiano ilə qarışıq xor üçün mahnılar.

Bakı, «Azərnəşr»

1962

35

Dadaşova E.

 «Girdim yarın bağçasına».

1997

6

Zöhrabov R.

Görkəmli musiqişünas, təcrübəli pedaqoq.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

258-261

Zöhrabov R.

Görkəmli tarzən, pedaqoq, alim.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)

2003

231-234

Kərimli A.

Görüşlər (səs rejissoru Ə.Həsənzadə).

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

224-230

Məmmədov T.

Görüşlər...

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

214-216

Məmmədov T.

Görüşlər... (Redaksiyanın qonaqları: Vaqif babayev, Fərhəng Hüseynov, Çingiz Məmmədov, Spartak Babayev, Nana Babayevadır).

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

230-235

 Məmmədov T.

Görüşlər... Bakıda...

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

 2000

 220

Həsənova C.

Görüşlər... T.Məmmədovun R.Məlikaslanovla müsahibəsi.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (17)

2003

240-244

Görüşlər...Yeniliklərimiz.

«Musiqi Dünyası» №1-2(23)

2005

248

Görüşlər...Yeniliklərimiz.

«Musiqi Dünyası» №3-4(23)

2005

324

Kərimli A.

Göyçə aşıq məktəbi.

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000

66-72

Kərimli A.

Göyçə aşıq məktəbi (ardı).

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

81-85

Kərimli A.

Göyçə aşıq məktəbi (ardı).

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

131-138

Kərimli A.

Göyçə aşıq məktəbi (ardı).

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

136-140

Kərimli A.

Göyçə aşıq məktəbi (ardı).

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

132-141

Kərimli A.

Göyçə aşıq məktəbi (ardı).

«Musiqi Dünyası». № 1-2(11)

2002

139-145

Babayeva F.

Göylər mavi nəğmədir. Fortepiano ilə oxumaq üçün mahnılar.

Bakı, «Azərnəşr»

1974

44

 Nəsirova K.

Gözəl alim, səmimi insan.

 «Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000 

87-88

 Rzayeva A.

Gözlərin. Sözləri İ.Soltanındır. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1946

7

Rzayeva A.

Gözləyirəm sevgilim. Sözləri C.Xəndanındır.

Bakı, «Azərnəşr»

 1945

 5

Rzayeva A.

Gözləyirəm sevgilim. Sözləri Cəfər Xəndanındır.

Bakı, «Azərnəşr»

1946

5

Ələsgərov S.

Gözləyirəm. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Z.Cabarzadənindir.

 Bakı, «Azərnəşr»

1946 

7

Əmirov F.

Gözün aydın. 3 pərdəli, 4 şəkili musiqili komediya. Librettosu Məhərrəm Əlizadənindir. Şerləri Tələt Əyyubovundur.

Bakı, «Azərnəşr»

1972

172

 Dadaşova E.

«Girdim yarın bağçasına».

 

1997

6

 Quliyev T.

«Görüş» kinofilmindən seçilmiş parçalar: 1) Arzular (Lalənin mahnısı) 2) Kamilin mahnısı 3) Axşam mahnısı. Fortepiano ilə oxumaq və xor üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1957

18

Dadaşova E.

«Gözəl vətən». Fortepiano , solist və uşaq xoru üçün.

 

 1986

8

Bakıxanov T.

1) Gözəlliklər məskəni. 2) Sevməyir, qoy sevməsin. 3) Səbr elə. 4) Səninlə bağlıdır bəxtiyarlığım. Fortepiano, ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1966

24

Məlikova N.

Gülağa Məmmədov – 75.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

149-151

Əmirov F.

Gülərəm – gülsən. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri M.Ordubadinindir.

Bakı, «Azərnəşr»

 1946

6

Gəray A.

«Gülzar». Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

 

Əmirov F.

Gürcüstan. Xor ilə simfonik orkestr üçün. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

1970

40

 Qarayev Q.

1) Gürcüstan təpələri. 2) Mən sən sevirdim. Sözləri A.S.Puşkinin.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1949

 9


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi