~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

Y

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Zülfüqarov O.

Yad eylərəm. Sözləri Füzulinindir. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans.

Bakı, «Azərnəşr»

 1958

 7

Rzayev A.

Yaddaşlar həkk olmuş sənətkar.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(11)

2002

162-163

Əhmədova M.

Yaddaşlarımızda yaşayan bəstəkar.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(25)

2005

218-222

Seyidova S.

Yaddaşlarda qalan nəcib insan və alim.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(25)

2005

208-210

Mustafayev R.

Yadıma sən düşürsən. Sözləri Əliağa Kürçaylınındır. 

Bakı, «Azərnəşr»

 1957

7

Maqomayev M.

Yallı («Nərgiz» operasından). Tar və fortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr»

1950

13, 4

Fərəcova L.

«Yamaha music» – Azərbaycan.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(11)

2002

232-234

Rəhimbəyli N.

Yaradıcı ömür (Abbasova E.).

«Musiqi Dünyası». № 1-2(11)

2002

120-123

Məmməd-
əliyeva T.

Yaradıcılıq...

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

193-195

Məmmədov T.

Yaradıcılıq... (Caz pianoçusu V.Sadıxovla müsahibə).

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

148-150

Əlixanova-
Şərifova V.

Yaradıcıdıq (musiqişünas İ. Əfəndiyeva haqqında).

«Musiqi Dünyası» № 1-2(7)

2001

196-197

Qafarova M.

Yaradıcılıq (bəstəkar S. Əsəgərovun yaradıcılığı haqqında).

«Musiqi Dünyası» № 2(3)

2000

143-145

Quliyev P.

Yaradıcılıq (memar E. Avalovla müsahibə).

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

198-203

Yaqubova N.

Yaradıcılıq (mövsümün son simfonik konserti).

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

223-224

Əzizova S.

Yaradıcılıq (V.Mustafazadənin ev-muzeyinin fəaliyyəti barədə).

«Musiqi Dünyası» № 2(3)

2000

146-148

Quliyev C.

Yaradıcılıq (violonçelçalan Yo-Yo-Ma haqqında).

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

206-208

 

Yaradıcılıq təşkilatları əlaqələndirmə şurasının bəyanatı.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

134-135

Xalıqzadə F.

Yaradıcılıq. (Bəstəkar T.Bakıxanovun Türkiyəyə yaradıcılıq səfəri haqqında).

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

210-211

İsmayılzadə Z.

Yaradıcılıq. (Musiqişünas G.Hüseynova haqqında).

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

217-220

Xalıqzadə F.

Yaradıcılıq. (S. Fərəcovun «Səhnədə məhəbbət» operettasının premyerası).

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

197-199

Həsənova-
İsmayılova C.

Yaradıcılıq. E. Sabitoğlunun «Bankiz adaxlı» musiqili komediyasının premyerası haqqında.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

204-206

Bakıxanov T.

Yaradıcılıq (pianoçular M. Sadıqzadə və F. Əhmədbəyovanın İsveçrəyə səfəri).

«Musiqi Dünyası»
№ 3-4(9)

2001

217

Yeniliklər. - Azərbaycan bəstəkarlar İttifaqı – 70.

«Musiqi Dünyası»
3-4 (21)

2004

67-74

Yaradıcılıq.Yeniliklərimiz.

«Musiqi Dünyası»
1-2(23)

2005

235

Yaradıcılıq.Yeniliklərimiz.

«Musiqi Dünyası»
3-4(25)

2005

315-316

 Qarayev Q.

«Yeddi gözəl» baletindən fraqmentlər. Skripka yaxud alt ilə fortepiano üçün köçürənləri. M.Reytix və G.Burşteyn.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1954

 38

Qarayev Q.

«Yeddi gözəl» baletindən seçilmiş parçalar. 1) Saray rəqqasələrinin rəqsi. 2) Ayşanın rəqsi 3) Hind gözəli 4) Çin gözəli 5) Gözəllər gözəli 6) Mənzər ilə Bayramın güləşmə rəqsi 7) Vals. Fortepiano üçün asanlaşdırılmış köçürmə Z.Stelnikindir.

Bakı, «Azərnəşr»

1956

29

Qarayev Q.

 «Yeddi gözəl» baletindən süita. Böyük simfonik orkestr üçün..

Bakı, «Azərnəşr»

1960 

 122

İbrahimova S.

Yeddi sonet. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

 Bakı

 1981

31

Vəliyev Y.

70 yaşlı G.G. Şaroyev adına musiqi məktəbi.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(23)

2005

163

Dadaşova E.

«Yel əsir» Qarışıq xor üçün.

 

 2000

8

Dadaşova E.

«Yel əsir».

 

2000

3

Mahmudova Ş.

Yeni bir kitab.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2000

188-189

Sadiqzadə H.

Yeni ekspozisiyanın ilk yubileyi.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

254-256

Hüseynova L.

Yeni içtimai – siyasi şəraitdə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının rolu və əhəmiyyəti. «Müstəqilik dövründə Azərbaycan musiqisi: axtarışlar, nailiyyətlər, problemlər». Konfrans iştirakçılarının çıxışları.

«Musiqi Dünyası» № 1-2 (15)

2003

18-20

Əliyeva F.

Yeni məlumat kitabçası işıq üzü gördü.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(13)

2002

7

Elxan qızı A.

Yeni nəşrlər.

«Musiqi Dünyası» № 1-2 (15)

2003

264-266

Pazıçeva İ.

Yeni rus musiqi məktəbində orientalizm və onun azərbaycan musiqisilə əlaqələri.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

49-51

Fərəcova L.

Yeni sayt İnternet səhifələrində.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

24-26

Mahmudova Ş.

Yeni tədqiqat işi.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(13)

2002

210-211

 

Yeniliklər.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

6-8

Xalıqzadə F.

Yeni dərs vəsaiti.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(23)

2005

219

Mahmudova C.

Yeni elmi toplu.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(19)

2004

191-193

Xəlilov V.

Yeri görünəcək (S. Quliyev – nekroloq).

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

239

Zülfüqarov O.

Yolka. Azərbaycan mətni. Y.Həsənbəyovundur.

Bakı, «Azərnəşr»

 1958

 6

İmanova Ü.

Yorulmaz tədqiqatçı – musiqişünas və pedaqoq.

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000

85-86

Maqomayev M.

Yoxsullar xoru. («Nərgiz» operasından).

 

 

16

Bayramov R.

Yubileylə əlaqədar tədbirlər.

«Musiqi Dünyası»
№ 3-4(13)

2002

63

Çingiz qızı G.

Yubileyə ən gözəl töhfə.

«Musiqi Dünyası»
№ 1-2 (19)

2004

208-210

İmanova Ü.

Yubiley düşünciləri.

«Musiqi Dünyası»
№ 1-2 (23)

2005

115

 

Yubilyarları təbrik edirik. (Materialı hazırladı Novruzov X.).

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)

2003

63-64


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi