~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

P

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

 

Pambıq. Fortepiano ilə oxumaq üçün.1Gümüş telli»: musiqisi S.Rüstəmovun, sözləri İslam Səfərlinindir. 2) «Qarabağın qızları»: musiqisi Ə.Abbasovun, sözləri Teymur Elçinindir. 3) «İpək haqqında mahnı»: musiqisi Ə.Abbasovun, sözləri T.Elçinindir. 4) «Pambıqçılar mahnısı»: musiqisi S.Ələsgərovun, sözləri Ş.Qurbanovundur. 5)«Bahar»: musiqisi S.Ələsgərovun, sözləri Ş.Qurbanovundur. 6) «Pambıq ustası»: musiqisi A.Rzayevin, sözləri M.Dilbazinindir. 7) «Açıl pambığım»: musiqisi Q.Hüseynlinin, sözləri H. Abbaszadənindir. 8) «Mil düzündə»: musiqisi A.Rzayevin, sözləri Ə.Kürçaylınındır. 9) «Tarla qızı»: musiqisi H.Xanməmmədovun, sözləri İ.Səfərlinindir. 10) «Kövsər Bacım»: musiqisi F.Əmirovun.

 Bakı, "Azərnəşr"

 1961

 45

Mustafayev R.

Partiya haqqında eşq olsun. Xor, solistlər və simfonik orkestr üçün. Xor, solistlər və fortepiano üçün köçürmə. Sözləri Teymur Elçinindir.

Bakı, «Azərnəşr»

1963 

50 

Əhmədov M.

Passakaliya (26 Bakı komissarlarının xatirəsinə həsr edilmiş simfoniyadan). Kvintet (Fortepiano , iki skripka, alt və violonçel) üçün köçürmə.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1954

13, 2, 2, 2, 2

Əhmədov M.

Passakalya. (26 Bakı komissarlarının xatirəsinə həsr edilmiş simfoniyadan). Fortepiano ilə skripka üçün köçürəni M.Reytix və G.Burşteyn.

 Bakı

 1967

 

İmanov K.

«Piratçılığa qarşı mübarizə» məqsədyönlü kompleks proqramı: müəlliflik hüquq və əlaqəli hüquqların müdafiəsi vasitəsi haqqında.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

215-229

Ziyadlı S.

Pişrou musiqi janrının tədqiqi məsələlərinə dair. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi)..

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

115-119

 

Plenum (materialı hazırladı Əliqızı S.).

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

35-38

Əlixanova-Şərifova V.

«Polifoniya» fənni üzrə fortepiano və xor dirijorluğu şöbələri üçün proqşram).

Bakı

1996

10

Rzayev A.

Poema kamera orkestri üçün. Partitura.

Moskva, «Sovetskiy kompozitor»

1974

26

Mahmudov E.

Poema. Skripka ilə fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1959

15

 Adıgözəlov V.

Polad Bülbüloqlu – 60.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(23)

2005

113

Məmmədova R.

Polifoniya tarixinə dair dərs vəsaiti.

Bakı

2001

64

Məmmədov B.
Dadaşova E.

Polifoniya. Musiqi nəzəriyyəsi kafedrası üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün proqram. (140 saat).

Bakı

1994

55

Dadaşova E.

Popurri. Azərbaycan xalq mahnıları. Xor üçün işləmə.

 

 1999

8 

Dadaşova E.

Prelüd № 13. Fortepiano üçün.

 

1994

6

Əmrahova A.

Premyera – 2000. Konsertdən sonra düşüncələr.

«Musiqi Dünyası» № 2(3)

2000

27-33

Əlizadə A.

«Путешествие на Кавказ» Balet. Klavir.

 

 

39

Əmrahova A.

Pyer Bulez.

«Musiqi Dünyası» № 2(3)

2000

76-80

 

Pyeslər məcmuəsi. Fleyta ilə fortepiano üçün. Köçürəni Ə.İskəndərov. II dəftər.

Bakı, Azmuzqiz

1954

16

 

Pyeslər məcmuəsi. Tar ilə fortepiano üçün köçürmələr – S.Hacıyev, O.Quliyevindir.

Bakı, «İşıq»

1976

72

Kərimov B.

Pyeslər tar ilə fortepiano üçün, kamança üçün əlavə partiya olmaq şərtilə.

Bakı, «Azərnəşr»

 1971

 21, 6, 6

Gəray A.

Pyeslər tar ilə fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1970 

 28, 12

Nəzirova E.

Pyeslər. Azərbaycan xalq melodiyalarının fortepiano üçün işləmələri.

Bakı, «Azərnəşr»

 1963

 13

Nəzirova E.

Pyeslər. Azərbaycan xalq melodiyalarının fortepiano üçün işləmələri. I dəftər. (Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası).

Bakı, Azərbaycan dövlət musiqi nəşriyyatı

 1961

 14

Məlikov A.

Pyeslər. Fortepiano üçün.

Moskva, «Sovetskiy kompozitor»

1973

16

 

Pyeslər. Tar ilə fortepiano üçün köçürəni S.Rüstəmov.

Bakı, Azərnəşr

1966

30, 10


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi