~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

H

 

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Məmmədova Ü.

H. Əliyevin ömür yoluna baxış.

«Musiqi Dünyası». №1

1999

110-111

Zöhrabov R.

Hacı Xanməmmədov.

Bakı, «Şur»

1992

28

Qafarova Z.

Hacı Xanməmmədov-80. Monoqrafiya.

Bakı, Şirvan nəşr

1998

32

Zöhrabov R.

Hacı Xanməmmədovun portretindən cizgilər.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)

2003

58-61

Köçərli İ.

Hacı Xanməmmədovun “Əlimdə sazım ağlar” poeması.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (21)

2004

95-97

Adıgözəlov V., Mustafayev R.

«Hacı Qara». Musiqili komediyasından parçalar. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1963

22

Hüseynova G.

Harmoniya dərsliyi.

Bakı, Adioğlu

2002

303

Əlixanova-Şərifova V., Efendiyeva İ.

«Harmoniya» fənnindən musiqişünaslıq və bəstəkarlıq ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün.

Bakı

2000

38

Əfəndiyeva İ.

Harmoniya. Orta ixtisas musiqi məktəbləri üçün Proqram (IX- XI siniflər).

Bakı

2003

25

Mirzəzadə X.

Hazır ol. Sözləri Y.Həsənbəyovundur. Fortepiano ilə oxumaq və xor üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1958 

 7

Əliqızı S.

Hekayətli musiqi lüğəti.

«Musiqi Dünyası» № 1

1999

100-107

Əliqızı S.

Hekayətli musiqi lüğəti.

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000

129-132

Əliqızı S.

Hekayətli musiqi lüğəti.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

104-106

Əliqızı S.

Hekayətli musiqi lüğəti.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

161-164

Əliqızı S.

Hekayətli musiqi lüğəti (ardı)

«Musiqi Dünyası» № 1-2(7)

2001

175-179

Əliqızı S.

Hekayətli musiqi lüğəti.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(9)

2001

177-182

Zöhrabov R.

Heydər Əliyev və Azər-baycan Bəstəkarlar İttifaqı.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(21)

2004

3-11

Abbasov Ə.

Heyran olmuşam. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Vaqifindir.

Bakı, «Azərnəşr»

1955

6

Qurbanova G.

Həmişə yaradasan, həmişə yaşadasan... onun ölməz siması.

«Musiqi Dünyası» № 1-2 (15)

2003

46-54

Əliyeva R.

Həmişəyaşar Leyli və Məcnun.

«Musiqi Dünyası» № 1-2 (15)

2003

253-254

Zöhrabov R.

Həmyerlimiz Murad Kajlayevlə Bakıda görüş.

«Musiqi Dünyası» № № 1-2(23)

2005

127

Gəncəli S.

Hər sətirdə bir tarix. Ensiklopedik toplu.

Bakı, «Şur» və «Çik-çik»

1994

432

Ələsgərov S.

Həsr. Skripka, violonçel və fortepiano üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1956

7, 11 

Novruzov A.

Həyatı duyğularla görən sənətçi. Yaradıcılıq.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)

2003

236-239

Kazımov O.

Həyat, sən nə qəribəsən. Fortepiano ilə oxumaq və vokal qrupu üçün mahnılar.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1973

 40

Bülbül oğlu P.

«Hicran nəğməsi» Bax: Kərimov H., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün.

Bakı, «Şur»

1992

18-20

Əsədullayev A.

Hümayun. İnstrumental muğam dəstgahı. (Nota salınmışdır). (metodik vəsait)

Bakı, Adiloğlu

2002

 

Süleymanova R.

Hüseyn Cavid və musiqi.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(23)

2005

176

 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi