~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

O

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Əliyev A.

O – Əlibaba Məmmədovdur!..

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

125-126

Aqil qızı S.

O, həmişə bizimlədir. - Muzeylərdə...Yeniliklərimiz.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (19)

2004

210-211

Abbasov Ə.

Oxu, bülbülüm. Fortepiano ilə oxumaq üçün. 1)Ceyranım gəl, gəl. Sözləri H.Hüseynzadənindir. 2)Oxu bülbülüm. 3) Bahar gözəlləməsi. 4) Gözəl yar. Sözləri H.Hüseynzadənindir. 5)Yaxşı yol olsun. Sözləri H.Hüseynzadənindir.

Bakı, «Azərnəşr»

1958

38

Bədəlova S.

«Oxuduğu kimi çalan, çaldığı kimi oxuyan xanım».

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (19)

2004

204-207

Bağırov Z.

Oxutmuram, əl çəkin. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, Azmuzqiz

1962

5

Ələsgərov S.

Oktyabr mahnısı. Fortepiano ilə tək oxuyan və xor üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1956

4

Şəfiyeva N.

Oqtay Zylfuqarovun 75 illik yubileyi münasibətilə görüş – konsert.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (23)

2005

16

 Əzizov Ə.

10 prelüd fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1973

9

Bakıxanov T.

11 saylı sonata. «Xatirə». Rauf Adıgözəlovun əziz xatirəsinə həsr olunmuşdur. Skripka və fortepiano üçün.

Bakı

2002

32, 91

Əmirov F.

12 miniatür. Fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1955

22

Bakıxanov T.

15 Azərbaycan xalq mahnısı. Skripka ilə fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1955

31, 8

Əhmədov M.

15 Azərbaycan xalq rəqsləri. Fortepiano üçün işlənmişdir.

Bakı, «Azərnəşr»

 1955

29 

Quliyev T.

15 Azərbaycan xalq rəqsləri. Fortepiano üçün işlənmişdir.

Bakı, «Azərnəşr»

1955

31

Bakıxanov T.

17 uşaq pyesi. Azərbaycan xalq melodiyalarının skripka ilə fortepiano üçün işləmələri.

Bakı, «Azərnəşr»

1957

58, 18

Quliyev T.

«Onu bağışlamaq olarmı» kinofilmindən mahnılar.

Bakı, «Azərnəşr»

 

18

Quliev M.

Onun musiqisi (Qara Qarayev haqqında).

Bakı

1997

76

Kərimov K.

Opera haqqında söhbət.
(Mədəniyyət universitetlərinin dinləyiciləri üçün)

Bakı, «Azərnəşr»

1966

46

Maqomayev M.

Operalardan parçalar. Tərtib edəni və redaktoru Əşrəf Abbasov.

Bakı, «İşıq»

1975

45

Qurbanova N.

«Opera mənim həyat tərzimdir».

«Musiqi Dünyası» № 3-4(21)

2004

235-239

Hacıbəyov Ü.

Ordan-burdan. /Felyeton, pamflet və satirik hekayələr. /

Bakı, «Yazıçı»

1981

205

Orqan musiqisinə həsr olunmuş plenumun müzakirəsi.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(25)

2005

58-64

Əliyeva Y.

Orta əsrlərdə Azərbaycanda mədəniyyətin özünüdərk prosesləri.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(25)

2005

249-253

 Əmirov F.

Ovda (Elegiya). Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

  

22

Dadaşova E.

Oyna yar. Xalq mahnısının qadın xoru üçün işləməsi.

 

 

5

Dadaşova E.

«Oyna yar». Xalq mahnısının kamançaçılar ansamblı üçün.

 

1984

5

Qasımlı M.

Ozan ənənəsi.

«Musiqi Dünyası» № 1

1999

37-38

Qasımlı M.

Ozan ənənəsi.

«Musiqi Dünyası» № 2(3)

2000

40-43


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi