~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

Ö

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Zeynallı A.

«Ölkəm». Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

 

23

Əliyeva F.

Ölkəmin nakam bəstəkarı. Asəf Zeynallının 90 illiyinə.

«Musiqi Dünyası» № 1

1999

42-43

Bayramov R.

Ölməz sənətkar.

«Musiqi Dünyası» №3-4 (21)

2004

158

Rəhimli İ.

Ölümün həqiqət işiğı.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

236-237

Bakıxanov Ə.

Ömrün sarı simi. (Məqalələr və xatirələr).

Bakı, Işıq

1985

78

Həsənova-
İsmayılova C.

Ömrün səhifələri. /«Musiqi Dünyası».

«Musiqi Dünyası» № 3-4(13)

2002

223-224

Pazıçeva İ.

Ömrün mənası.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(25)

2005

178-181

 

Özbəkistan musiqi elminin elçisi (materialı hazırladı Z.Dadaşzadə).

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000

73-77

Ələsgərov S.

Özümüz bilərik. Proloq və 3 pərdəli musiqili komediya.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1966

156 

Babayev A.

«Özünə qurbanam» Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Söz. Ənvər Əlibəyli. Partitura.

 

 

12

 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi