~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

Z

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

A. Xəlilova.

Zaman hərəkət tələb edir.

«Musiqi Dünyası». №1-2(23)

 2005

172

Rzayeva S.

Zaman ilə birbaşa dialoq.

«Musiqi Dünyası». №3-4 (21)

 2004

204-205

Qarayev Q.

Zamanın bayraqdarı. Xor ilə simfonik orkestr üçün. Xor ilə fortepiano üçün köçürəni Fərəc Qarayev.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1964

17 

Əlizadə A. «Zarafatyana» xor və fortepiano üçün. Klavir.  Bakı
1994
7

 

Zəfər bizimdir. 1) Yaxşı yol. Musiqisi Üzeyir Hacıbəyov. Sözləri S.Rüstəmindir. 2) İrəli. Musiqi S.Rüstəmindir.Sözləri M.Rahimindir. 3) Oktyabr. Musiqisi S.Hacıbəyovundur. Sözləri Ə.Cəmilindir. 4) Zəfər bizimdir. Musiqisi Ş.Axundovanındır. Sözləri A.Şaiqindir. 5) Vətən mahnısı. Musiqisi Rzayeva A.Sözləri N.Rzayevindir.

Bakı, «Azərnəşr»

1943

19

Axundova Ş.

Zəfər marşı. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Zeynal Cabbarzadənindir.

Bakı, «Azərnəşr»

1946

5

Əzimov F.

Zərb alətləri Azərbaycanda və onların xalq musiqi irsində rolu. Namizədlik dissertasiyası

Bakı

1994

145

Əzimov F.

Zərb alətləri Azərbaycanda və onların xalq musiqi irsində rolu. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı.

Bakı

1994

25

Mahmudova C.

Zərif gözəllik qəlb sirdaşı.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

 2001

144-145.

Mahmudova Ş.

Zirvədən zirvəyə.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)

2003

56-58

Əliyeva N.

Zirvələri fəth etmiş istedad.

«Musiqi Dünyası» № 2(3)

2000

116-118

Şəfiyeva N.

Ziyalı qadınlarımızın gözəl mümayəndəsi.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

131-132

Hüseynov Ş.

Zülfi Adıgözəlov – 100. Böyük sənətkar mənəviyyatımızda yaşayır.

«Musiqi Dünyası» № 1(2)

2000

119-120

Zöhrabov R.

Zülfi Adıgözəlov xatirələrdə.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

133

Nəzirova F.

Zülfüqar Hacıbəyovun bir əlyazması.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (25)

2005

39-41

Həsənova R.

Zümrüd Dadaşzadənin "Biz də dünyanın bir hissəsiyik.." kitabı haqqında düşüncələr.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (21)

2004

217-219


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi