~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

U

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

 Əmirov F.

Ulduz. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Romans. Sözləri M.Y.Lermontovundur. Tərcümə edəni M.Rahim.

Bakı, «Azərnəşr»

1953

7

Rzayeva R.

Unudulmaz əziz müəllimim. Qılman Salahov haqqında xatirələrim.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

117-119

Rəhmanova L.

Unudulmaz şəxsiyyət.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

119-121

Səfərova G.

Ustad sənəti.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

129

Mehdiyev B.

Ustad.

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000

64-65

Kənən A.

Ustad sənətkarları yaşadan əvəssiz tədqiqatçısı.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(23)

2005

156

Xələfov A.

Uşaq xor ifaçılığının yaranma-sında Üzeyir Hacıbəyovun rolu.

«Musiqi Dünyası». №3-4 (25)

2005

160-163

Dadaşova E.

«Uşaqların bayramı».

 

1998 

 1

Dadaşova E.

«Uşaqların bayramı». Xor üçün.

 

1984

8

Əmirov F.

Uşaq albomu. Simfonik lövhələr nəfəsli-taxta, zərb və simli alətlər üçün. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

1968

46

Əmirov F.

Uşaq lövhələri fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1958

15

Əhmədov M.

Uşaq mahnıları. Fortepiano ilə oxumaq və xor üçün (Məktəb yaşına çatmamış uşaqlar üçün).

Bakı, «Azərnəşr»

 1972

13 

Axundova Ş.

Uşaq mahnıları. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri X.Əlibəylinindir.

Bakı, «Azərnəşr»

1971

10

Adıgözəlov V.

Uşaq pyesləri. Fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1960

7

 Əmirov F.

Uşaq nəğmələri. (Fortepiano ilə oxumaq üçün). Sözləri Cabbarzadənindir. Redaktoru K.Səfərəliyəva.

Bakı, «Azərnəşr»

 1950

16

Nəzirova E.

Uşaq pyesi Azərbaycan xalq melodiyalarının fortepiano üçün işləmələri.

Bakı, «Azərnəşr»

 1957

 15

Nəsirbəyov M.

Uşaq pyesləri. Fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1954

 9

Zeynallı A.

Uşaq süitası. Fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1948

11 

Zeynallı A.

Uşaq süitası. Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

 

10

Dadaşova E.

Uşaqlar üçün iki royalda ifa olunan pyeslər. Silsilə. (Dörd əlli də ifa oluna bilər).

 

 1994

6

Məmmədov M.

Uşaqların muğam dünyası.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(13)

2002

224-226

Məmmədova L.

Uşaq xor kapellasının ilk konserti.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (19)

2004

208

Bakıxanov T.

Uzaq sahillərdə. Poema. Simfonik orkestr üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1967

55


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi