~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

S

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

 

Sabir Quliyev. / (V. Xəlilov)

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

239-240

 Əsədullayev M.

Sahibini itirmiş kaman.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(25)

2005

222-223

Dadaşova E.

«Salam festival». İki fortepiano üçün.

 

 1983

 8

 

Salvat Axundzadə. / (S. Fərəcov).

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

238

Dadaşova E

«Sana düşüb meylim». Klavir.

 

 

4

Dadaşova E.

«Sana düşüb meylim». Soprano və kamera orkestri üçün mahnı – romans. Partitura.

 

  1992

9

Dadaşova E.

«Sarı gəlin» Xoral.

 

 1995

Dadaşova E.

«Sarı gəlin». Səs və fortepiano üçün.

 

1994

5

Dadaşova E.

«Sarı gəlin». Xoral. Fortepiano üçün.

 

  1994

5

 Qarayev Q.

Sarskoe selo heykəli. Fortepiano üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»

1958 

10 

Hacıbəyov Ü.

Seçilmiş əsərləri.

Bakı, «Elm»

1985

300

Bağırov Z.

Seçilmiş mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1959

34

Həşimova-Kəbirlinskaya E.

Sehrli məqamlar…

«Musiqi Dünyası» № 3-4(21)

2004

154-157

Dadaşova E.

«Sekstet».

  Bakı

2001

171

Bağırov Z.

Sentimental vals. Fortepiano üçün. Bax: L.Yeqorova, R.Siroviç. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı ikinci hissə.

Bakı, «Azərnəşr»

1965

56-57

Əmirov F.

Sevdiyim yardım mənim. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri xalqındır.

Bakı, «Azərnəşr»

1954

7

Bakıxanov T.

Sevən könül. Sözləri S.Rüstəmindir. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1961

6

 Əmirov F.

Sevil. Proloq və epiloqlu 4 pərdəli opera. Librettosu Tələt Əyyubovundur. Cəfər Cabbar-lının eyni adlı draması üzrə.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1957

323

Əmirov F.

Sevil. Proloqla, 3 pərdə, 4 şəkilli opera. Cəfər Cabbarlının eyni adlı draması əsasında. Yeni redaksiya librettosu. Tələt Əyyubovundur. Fortepiano ilə oxumaq üçün köçürmə müəllifindir.

Bakı, «Azərnəşr»

 1967

 288

Hüseynova G.

Seyidova Səadət Ağa Məmməd qızı – 60.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(13)

2002

230-231

Zeynallı A.

Seyran. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Ə.Tahirovanındır.

Bakı, «Azərnəşr»

1934

4

Dadaşova E.

«Səda». Fleyta və fortepiano üçün.

 

 1994

 7, 1

Dadaşova E.

Sədarlar. Fortepiano üçün.

 

1984

2

Mirzəyev M.

Sədinin oxuyarkən böyük simfonik orkestr üçün lirik poema. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

1974

44

Səfərova Z.

Səfiəddin Urməvi və Üzeyir Hacıbəyov.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (25)

2005

13-18

Məmmədova R.

Səhnəmizin Məcnunu.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

144-145

İbrahimova E.

Sən bir nəğmə, mən bir nəğmə. Fortepiano ilə oxumaq üçün mahnılar.

 Bakı, «İşıq»

 1976

 33

Zeynallı A.

Səndən mənə yar olmaz. Xalq mahnısı səs və fortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr»

1934

3

Abbasov Ə.

«Səndən mənə yar olmaz». Musiqili komediyasından parçalar. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1965

34

Quliyev T.

Sənə də qalmaz. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 

7

Quliyev M.

Sənətdə izi qalan sənətkar.

«Musiqi Dünyası» № 1

1999

148-149

Məmmədov M.

Sənətə məhəbbət və qayğı olanda.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

246-250

Zöhrabov R.

Sənətinə sadiq insan.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

127-128

Həsənova C.

Sənətkarın xatirələri.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (17)

2003

207-208

Təhmiraz qızı S.

Sənətkar ömrü – Əli Mehdiyev-70.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (21)

2004

159-161

Mirişli R.

Sənin birçə təbəssümüm. Fortepiano ilə oxumaq üçün mahnılar.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1973

 45

Əzimli F.

«Səntur» sözünün yaranması ilə bağlı mülahizə və şərhlər. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

79-82

Hacıyev Ş.

Səntur və qızıl bölgü nisbəti. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

124-126

Ələsgərov S.

Sərhədçilər nəğməsi (qarışıq xor və fortepiano üçün).

Bakı, «Azərnəşr»

 1951

7

Həsənova R.

Səs dalğası mükəmməl informasiya məkanıdır.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (21)

2004

188-191

Təhmiraz qızı S.

«Səsin ruhu» və ya «Pünhan qəlblərin xaqani» - Səxavət Məmmədov – 50.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)

2003

211-213

Ələsgərov S.

Skerso – Rəqs tar və fortepiano üçün.

 

 

13, 4

Dadaşova E.

Skerso. İki royal üçün.

 

 1994

11 

Məlikov A.

Skerso. Skripka ilə fortepiano üçün. Skripka partiyasının redaktəsi A.Əliyevindir.

Bakı, «Azərnəşr»

1962

14

 Əlizadə A.

Skripka ilə orkestr üçün konsert. Partitura.

 

 1990

67

Əlizadə A.

Skripka ilə orkestr üçün konsertin skripka partiyası.

 

 

 10

Əliyeva T.

Skripka ixtisası üzrə qiyabiçilər üçün metodiki tövsiyyələr.

Bakı

1992

 

Mirzəyev M.

Simfonik löhvə, simfonik orkestr üçün. Partitura.

Moskva, «Muzqiz»

 1968

66 

Əmirov F.

Simfonik rəqsləri. Simfonik orkestr üçün. Partitura.

M., «Muzqiz»

1965

70

Abbasov Ə.

Simfonik poema № 3 «Dramatik». Simfonik orkestr üçün. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

1968

56

Məlikov A.

Simfoniya № 2 böyük simfonik orkestr üçün. Partitura.

Moskva, «Sovetskiy kompozitor»

1972

91

Məlikov A.

Simfoniya № 3 kamera orkestr üçün. Partitura.

Moskva, «Sovetskiy kompozitor»

1976

66

Əlizadə A.

Simfoniya № 4 (Muğamvarı) Simli orkestr və səs üçün.

 Bakı

 1984

48

Əlizadə A.

Simfoniya № 5. Simfonik orkestr üçün.

 

 1989

 114

Əmirov F.

Simfoniya simli orkestr üçün. Yeni redaksiyası. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

1964

78

Dadaşova E.

Simfoniya. İki royal üçün.

 

 1994

68 

Dadaşzadə Z.

Simfoniyanın fəzası.

Bakı, Elm

1999

216

Dadaşzadə Z.

Simfoniyanın fəzası. 1970-80-ci illər Azərbaycan simfoniyası: əsas təmayüllər.

Bakı, «Elm»

1999

200

Quliyev T.

Simli alətlər üçün Azərbaycan kamera-instrumental və konsert musiqisi.

Bakı, «Azərnəşr»

1971

125

Məmmədov A.

Simli musiqi alətlərimiz.

Bakı, Nafta-Press nəşriyyatı

2001

72

Xalıqzadə F.

«Simfoniyanın fərası» ilə aydınlığa doğru.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

119-120

Əfəndiyeva İ.

Solfecio fənnindən musiqişünaslıq və bəstəkarlıq ixtisası üzrə Proqram (Bakalavr dərəcəsi alanlar üçün).

Bakı

2001

21

Sultanova A.

Solfecio fənninin müasir tədrisinə dair.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(13)

2002

233-235

Əfəndiyeva İ.

Solfecio. Orta ixtisas musiqi məktəbləri üçün Proqram (IX-XI siniflər).

Bakı

2002

30

Abdullaeva Z.

Solmaz Qasimova – 75.

«Musiqi Dünyası». №1-2 (23)

2005

113

Mirzəyev M.

Sonata – kapriççio. Fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1965

26 

Mirzəyev M.

Sonata – kapriççio. Fortepiano üçün.

Moskva, «Muzqiz»

1966 

26

Bakıxanov T.

Sonata № 2. Violonçel və fortepiano üçün.

 

 

53

Bakıxanov T.

Sonata № 3. Violonçel və fortepiano üçün.

 

 

74, 21

Bəbirov A.

Sonata. Fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1966

17

Rzayev H.

Sonata. Skripka ilə fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1964

54, 16

Rzayev H.

Sonata. Skripka ilə fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1966

18

Ələsgərov S.

Sonata. Skripka və fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1950

 40, 13

Nəzirova E.

Sonata. Skripka və fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1948

 30,8

Adıgözəlov V.

Sonata. Fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1959

34

 Qarayev Q.

Sonata. Skripka və fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1966 

27, 8 

Bakıxanov T.

Sonata. Violonçel və fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1960

38, 8

Nəzirova E.

Sonata. Violonçel və fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1953

48,8 

Abbasov Ə.

Sonatina /II, III hissə/ fortepiano üçün. Bax: L.Yeqorova, R.Siroviç. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı. İkinci hissə.

Bakı, «Azərnəşr»

1965

43-45

Nəzirova E.

Sonatina fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1954

 10

İbrahimov R.

Sonatina. Fortepiano üçün.

 Bakı, «İşıq»

1976 

16

Nəsirbəyov M.

Sonatina. Fortepiano üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1954

 11

 Qarayev Q.

Sonatina. Fortepiano üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»

1946 

17 

Dadaşova E.

Sonatina. Kiçik siniflər üçün.

 

 1989

3

Nəsirbəyov M.

Sonatinalar. Fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1965

 26

Səmədov N.

Sosial mədəni sahələrin iqtisadiyyatı.

«Musiqi Dünyası». № -2 (19)

2004

183-185

İsmayılova Q.

Sovet musiqi tarixindən mühazirələr.

Bakı

1972

32

Nikolskaya O.

Sovet vətəninə eşq olsun. Fortepiano ilə oxumaq üçün mahnılar.

Bakı, «Azərnəşr»

1973

 25

Əliyeva J.

Sönməz sənət ocağı.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (25)

2005

259-261

Ələsgərov S.

Sözsüz mahnı – çargah № 2. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

 

14

Ələsgərov S.

Sözsüz mahnı № 1. Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

  

19

Ələsgərov S.

Sözsüz mahnı № 3. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

  

22

Ələsgərov S.

Sözsüz mahnı № 4. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

 

27

Ələsgərov S.

Sözsüz mahnılar. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

 1971

120

Ələsgərov S.

«Sözsüz mahnı». Bax: Kərimov H., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün.

 Bakı, «Şur»

 1992

40-46

 

Suallarımıza cavab verirlər.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

161

Dadaşova E.

«Subito». İki royal üçün.

 

 1994

Tağı-zadə A.

Sultan Hacıbəyov.

Bakı, Azərnəşr

1967

41

Şirməmmədqızı L.

Sumqayıt: Səyyar plenimdan qeydlər.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)

2003

9-10

 Məlikov A.

Süita № 1. Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

  

41

Bağırov Z.

Süita xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

 

25

Zahid A.

Süleyman Ələsgərov xatirələrdə.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(13)

2002

212-213

Qafarova M.

Süleyman Ələsgərov – 80.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (19)

2004

155-158

Qarayev Q.

 Sülh haqqında pioner mahnısı (fortepiano ilə oxumaq üçün) Sözləri Z.Cabbarzadənindir.

Bakı, «Azərnəşr»

1951 

5 

Dadaşova E.

«Süsən sünbül».

 

1989 

13

Dadaşova E.

«Süsən sünbül». Orqan üçün.

 

1982

 


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi