~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

X

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Dadaşova M. Xalq yaradıcılığı -musiqi tərbiyəsinin əsasıdır. «Musiqi Dünyası». № 1-2(19) 2004
147
Məhərrəmova S. Xalq geyimləri və mahnılarımız. «Musiqi Dünyası». № 3-4 (21) 2004
201-203
Məmmədov T. Xalq mədəniyyəti anlayışına müasir baxışlar. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (19) 2004
175-178
Muxtaroğlu V. Xan Zirvəsi. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001
11-115
Babayev A. Xanəndəlik sinfi üçün muğamların tədrisi proqramı. Bakı 1995
 
  Xanməmmədov H.D. Dünyasını dəyişənlərin xatirəsinə. «Musiqi Dünyası». № 3-4(25) 2005
326-327

 

Xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri. Tar ilə fortepiano üçün işləyəni və köçürəni Ramiz Quliyev.

Bakı

2001

192., 71

Qasımova S.

Xarici ölkələrin musiqi tarixindən mühazirələr. (Qədim dövr, orta əsrlər və intibah dövrü).

Bakı, «Azərnəşr»

1967

57

Qasımova S.

Xarici ölkələrin musiqi tarixindən. I h.

Bakı

1972

26

Mehdiyeva N.

Xarici ölkələrin musiqi tarixinə aid metodik göstəriş.

Bakı

1985

38

Qasımova S.

Xarici ölkələrin musiqi tarixinə aid metodik göstəriş. I h.

Bakı

1985

47

Əmirov F.

Xatirə. Skripka, violonçel və fortepiano üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1953

7, 1,1

Kərimli A.

Xeyirxah sehrbaz.

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000

93

Xəbərlər.Azərbaycan bəstəkarlar ittifaqında.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(19)

2005

75-79

Xəbərlər.Azərbaycan bəstəkarlar ittifaqında.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(23)

2005

75

Xəbərlər.Azərbaycan bəstəkarlar ittifaqında.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(25)

2005

8-10

Ələsgərov S.

«Xəyala dalarkən». Bax: Kərimov H., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün.

Bakı, «Şur»

1992 

 104-113

Xəyyam Mirzəzadə. (Tərcümə edəni O. Qəbələli).

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

116-119

Qasımova S.

Xəyyam Mirzəzadə. (Tərcümə edəni O. Qəbələli).

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

116-119

Əliyeva L.

Xəyyam Mirzəzadənin «Ağlar və Qaralar» fortepiano silsiləsinin musiqi dilinin bəzi xüsusiyyətləri.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (17)

2003

66-69

Hüseynova Q.

X.Mirzəzadənin «Etiraf» vokal-simfonik əsəri barədə bəzi mülahizələr.

«Musiqi Dünyası» № 1-2

2004

23-27

Həsənova-
İsmayılova C.

Xəzər balladası. /«Musiqi Dünyası».

«Musiqi Dünyası» № 1-2(11)

2002

227-230

Fərəcova L.

Xəzər Universitəsində görüş

«Musiqi Dünyası» №1-2 (15)

2003

209

Məmməd-
əliyeva T.

«Xəzər caz və blyuz – 2002» festivalı ilə birlikdə.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(11

2002

234-239

Qarayev Q.

«Xəzər neftçiləri haqqında dastan» kinofilmindən. Dəniz neftçilərinin mahnısı. Fortepianonun müşayiətilə oxumaq və xor üçün. Sözləri M.Svetlovundur. Tərcümə edəni Hikmət Ziya.

Bakı, «Azərnəşr»

 1968

  7

Məhərrəmova S.

"Xıdır İlyas" xalq bayramı haqqında.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (19)

2004

178-181

Dadaşova E.

Xocalı laylası. Orqan üçün.

 

 

2

Dadaşova E.

«Xoral» Qarışıq xor üçün. (42 səs).

 

 

 

Dadaşova E.

Xoral. Tuba və fortepiano üçün pyes.

 

1994 

 13; 3

Məmmədova L., Əliqızı S.

Xor musiqisi festivalı.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)

2003

4-8

Fərəcova L.
Əliqızı S.

Xor musiqisi plenumu

«Musiqi Dünyası» № 3-4(9)

2001

239

Qasımqızı L.

Xoreoqrafik təhlil məsələləri və musiqi. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

62-64

Həbibov Y.

Xorşünaslıq.

Bakı

1998

 

Həbibov L.

Xorşünaslıq. (Dərs vəsaiti).

Bakı

1998

150

 Zeynallı A.

Xudud bəkçisi. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Rəsul Rzanındır.

Bakı, «Azərnəşr»

 1934

 5


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi